Prins Daniel, Sebastian Knutsson, Monica Lindstedt, Johan Lind (fd Högberg) och IVA kommer till Visby

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Visby. Här väntar seminarier på Richard Steffen gymnasieskola och Campus Gotland. Vid tillfället deltar, förutom H.K.H. Prins Daniel, Sebastian Knutsson, grundare av spelbolaget King, Monica Lindstedt, grundare av Hemfrid och Johan Lind (fd Högberg), grundare och VD för Vertiseit AB.

Under besöket i Visby kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att samtala på scenen inför elever på Richard Steffen gymnasieskola. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna samt elever och även en intervju med representant för Ung Företagsamhet. Föreläsningen hålls på Campus Gotland.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Campus Gotland och ytterligare ett samtal inför publik.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare, som lanserades i januari 2013. Projektets vision är att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Expertrådet liksom prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor.

Projektbesöket i Visby har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Richard Steffen gymnasieskola, Campus Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.