Prins Daniel, Susanna Campbell, Martin Lorentzon, Niklas Zennström och IVA besöker skolor i Stockholm

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Stockholm. Här väntar seminarier på Blackebergs gymnasium och KTH samt rundabordssamtal med elever på Blackebergs gymnasium. Vid sidan av H.K.H Prins Daniel deltar Susanna Campbell, VD för Ratos, Spotifys styrelseordförande Martin Lorentzon samt Skype-grundaren Niklas Zennström.

Under besöket i Stockholm kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att samtala på scenen inför gymnasieelever på Blackebergs gymnasium. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna samt elever och även en intervju med representant för Ung Företagsamhet.

Projektdelegationen fortsätter sedan till KTH och ytterligare ett samtal inför publik.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare som lanserades i januari 2013. Projektets vision är att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Expertrådet och prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor.

Projektbesöket i Stockholm har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Blackebergs gymnasium och KTH.