Entreprenörskap i fokus för Prins Daniel i Karlskrona

Den 21 september åker Prins Daniel tillsammans med entreprenörerna Sebastian Knutsson, King, Anna Omstedt Lindgren, MedUniverse och Anna Stenberg, Women Executive Search, till Karlskrona med målet att inspirera unga elever och studenter att våga tro på sina idéer och våga starta företag.
prinsdaniel-4-1200px.jpg

Under dagen i Karlskrona kommer Prins Daniels Fellowship att besöka af Chapmangymnasiet och Blekinge Tekniska högskola. På både gymnasiet och högskolan arrangeras en större aulaföreläsning som följs upp av rundabordssamtal där särskilt engagerade elever och studenter får tillfälle att ställa frågor om företagande och entreprenörskap.

Under dagen deltar också af Chapmangymnasiets rektor Leif Petersson, rektorn vid Blekinge Tekniska Högskola, Anders Hederstierna samt Ung Företagsamhet som representeras av regionchef Jennifer Stenfelt

- Att komma ut i landet och prata med ungdomar om entreprenörskap är väldigt inspirerande. Det finns redan ett stort intresse för entreprenörskap och vi hoppas att våra besök inspirerar ytterligare, säger Johan Weigelt, projektledare.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare som deltar i projektet som inspiratörer. De deltar liksom Prins Daniel vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

IVA driver Prins Daniels Fellowship i samverkan med Prins Daniel med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.