Prins Daniels Fellowship besöker Sundsvall

Prins Daniels Fellowship besöker Sundsvall den 25 april. På programmet står ett besök på Skvaderns gymnasium där Prins Daniel och representanter från projketets expertråd berättar om sina erfarenheter av entreprenörskap.

Förutom en föreläsning i aulan kommer projektet att bjuda in elever till rundabordssamtal där det finns möjlighet att föra djupare samtal om entreprenörskap. Under dagen kommer projektet även att träffa näringslivsrepresentanter från regionen på en lunch som landshövding Bo Källstrand arrangerar. På eftermiddagen besöker projektet Mitthögskolan.
 
Med i Sundsvall är Prins Daniel, Filippa Knutsson, grundare Filippa K, Martin Lorentzon, grundare Spotify samt Alessandro Catenacci, vd Nobis AB. Dessutom deltar Lena Treschow Torell och Carl Bennet från projektets styrgrupp samt moderator Ebba Blitz.