Prins Daniels Fellowship besökte Luleå

Måndag den 24 mars besökte Prins Daniels Fellowship Luleå gymnasieskola samt Luleå tekniska universitet för att inspirera ungdomar till entreprenörsskap. 

Tillsammans med H.K.H. Prins Daniel representerade denna gång Johan Skarborg, Academic Work, Karl-Johan Persson, H&M, Mai-Li Hammargren, Mutewatch samt Henrik Blycker, Oxeon AB, projektet.

Förmiddagen startades med en aulaföreläsning på Luleå gymnasieskola varpå några av skolan utvalda elever deltog tillsammans med experterna vid rundabordsamtal, där de fick fördjupa sig i entreprenörskapsfrågor.

På eftermiddagen fick även Luleå tekniska universitet besök av Prinsen och experterna. En föreläsning hölls på Vetenskapens hus. Där fick de lokala entreprenörerna, Jan-Olof Andersson, ElectonicParking AB och Elisabeth Landby, SOLE Event AB, berätta om sina företag och hur de ser på entreprenörsskap.