Prins Daniels Fellowship besökte Visby

Måndagen den 12 maj besökte Prins Daniels Fellowship Visby. Under måndagens besök deltog förutom H.K.H Prins Daniel, Sebastian Knutsson, grundare av spelbolaget King, Monica Lindstedt, grundare av Hemfrid samt Johan Lind (fdHögberg), grundare och VD för Vertiseit AB.

Under förmiddagen blev det besök på Richard Steffen gymnasieskola. Efter seminarieföreläsning under ledning av moderator Beata Wickbom övergick besöket i rundabordssamtal mellan elever på skolan och Prins Daniel samt experterna. Projektet besökte under eftermiddagen Campus Gotland och höll föreläsning för högskoleeleverna.