Prins Daniels Fellowship: de första deltagarna utvalda

Mentorsprogrammet inom Prins Daniels fellowship och entreprenörskapsprogram har nu fått sina första adepter och mentorer.

Fem par kommer att arbeta tillsammans under två år, med start denna höst. Intresset för programmet var stort och många lovande entreprenörer och företagsledare ansökte om att delta. Efter en noggrann process valdes fem företag ut och fem mentorer accepterade den ansvarsfyllda och viktiga uppgiften att guida och stödja sina adepter genom programmet.

De adept/mentorpar som deltar i programmet med start hösten 2013 är:

Adept Caroline Hjelte, CEO/founder Rut&Circle – Mentor Susanna Campbell, vd Ratos

Adept Gustav Paringer, grundare Aptum AB – Mentor Anders Sundström, vd Folksam

Adept David Kristensson, CEO Northern Offshore Services AB – mentor Carl Bennet, styrelseordförande Carl Bennet AB och ledamot i styrgruppen för Prins Daniels Fellowship

Adept Fredric Jansson, vd och ägare Butikskonsult – Mentor Kenneth Bengtsson, styrelseordförande/rådgivare

Adept Johan Högberg, vd och grundare Vertiseit AB – Mentor Mia Brunell Livfors, koncernchef Kinnevik