Prins Daniels Fellowship mötte våren i Sundsvall

Prins Daniels Fellowship besökte Sundsvall den 25 april. På programmet stod ett besök på Skvaderns gymnasium där Prins Daniel och representanter från projketets expertråd berättar om sina erfarenheter av entreprenörskap.
pdf-sundsvall.jpg

Förutom en föreläsning i aulan bjöd projektet elever från Skvaderns Gymnasium, Hedbergska gymnasiet och Härnösands gymnasium till rundabordssamtal där det finns möjlighet att föra djupare samtal om entreprenörskap. På programmet stod även en lunch med näringslivsrepresentanter från regionen som landshövding Bo Källstrand arrangerade och på eftermiddagen besökte projektet Mitthögskolan.

Med i Sundsvall var Prins Daniel, Filippa Knutsson, grundare Filippa K, Martin Lorentzon, grundare Spotify samt Alessandro Catenacci, vd Nobis AB. Dessutom deltog Carl Bennet från projektets styrgrupp samt moderator Ebba Blitz.