Prioritering för innovation

Prioriteringar är oundvikliga och nödvändiga. Som individer gör vi dagligen val som påverkar våra liv. Politiska beslut om hur skattemedel ska användas och val mellan olika möjliga utformningar av system innebär prioriteringar, uttalade eller outtalade.

Samtidigt är prioriteringsfrågor ofta kontroversiella. När regeringen i den senaste forskningsoch innovationspropositionen pekade ut ett tjugotal strategiska områden för särskild finansiering ifrågasattes både kriterierna och tillvägagångssättet av många.

Arbetsgruppens uppgift har varit att analysera och ge förslag till hur statliga resurser – pengar, kompetens, engagemang och organisatorisk struktur – bör prioriteras i det svenska innovationssystemet. Vår utgångspunkt är att statliga insatser ska komplettera och inte konkurrera med privata innovationsinsatser. Våra förslag gäller såväl principer, system som verktyg för prioritering.


Läs förslagen  Ladda ner PDF