Québecs framgångsrecept: Fokus, samarbete och incitamentsprogram

IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt ska bidra till att attrahera kompetens, investeringar och företagsetableringar till Sverige.
Quebec.jpg

Runt om i världen finns flera goda exempel på regioner som lyckats skapa en stark internationell attraktionskraft genom ett målinriktat arbete. Québec-regionen i Kanada är en region som gjort detta framgångsrikt.

På trettio år har man lyckats vända låga investeringssiffror i FoU (1,1% av BNP) och ett bristande samarbete mellan regionens utvecklingsaktörer, till att bli en av världens främsta hotspots för FoU-verksamhet.

Framgångsreceptet bygger på en tydlig gemensam strategi, uthållighet och skattemässiga incitamentsprogram som stimulerar till samarbete mellan akademi och övrig forskningsverksamhet i regionen. Utöver detta har man infört ett ”tax holiday program” för att attrahera internationell kompetens.

Hör France Bourdon, Director Nordic Countries, på Investissement Québec, berätta mer om deras satsningar och lyckade resultat.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84