Sverige har fått en ny mötesplats för forskare och företag - R2B Summit

Det var fullsatt när forskare från IVAs nylanserade 100-lista presenterade sin forskning på området digitalisering.

Runt hundra forskare mötte lika många företagsrepresentanter på R2B Summit. Forskarna presenterade sina projekt, delade mig sig av kunskap och erfarenheter samt knöt nya kontakter. Brännande heta ämnen inom digitalisering, konkurrenskraft och samverkan stod högt på agendan och talarna på scen gav nya infallsvinklar.

En av talarna var Anita Schjöll Brede som driver AI-företaget IRIS.AI, rankat som ett av de tio mest innovativa AI-företagen i världen av FastCompany. Hon pratade om hur AI kan hjälpa att hitta relevanta forskningsresultat. Professor Amy Loutfi från Örebros universitet talade om framgångsrika samarbeten inom AI. Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, gjorde en presentation om vinnande samverkansstrategier.

R2B Summit gästades också av näringsminister Ibrahim Baylan som gav regeringens syn på hur väl Sverige står rustat för digitaliseringen.

Samverkan mellan forskare och näringsliv är en förutsättning för att Sverige ska hänga med i de snabba teknikskiften vi står inför. Men hur ska forskare och företag hitta varandra och samverka på ett sätt som gynnar alla parter? Det är just det glappet som IVA vill överbrygga med projektet Research2Business som arrangerar R2B Summit.

Över trehundra forskningsprojekt med potential för affärsutveckling nominerades till IVAs 100-lista av dem valdes 67 projekt ut till att medverka på mötesplatsen.

Här är hela 100-listan.

Om R2B Summit

R2B Summit arrangeras av projektet Research2Business (R2B) som är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörs­vetenskapsakademien (IVA) gör för att främja samverkan mellan forskare på Sveriges lärosäten och i näringslivet. R2B drivs i samarbete med KK-stiftelsen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och PRV samt högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första åren.

Så stärks Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Nästa års summit hålls den 18 mars 2020 på IVA.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43