Räcker effekten? Vad Sverige kan lära av andra länder

I en ny studie av Andrea Badano beskrivs hur tio marknader arbetar med mål och verktyg för att möta framtidens efterfrågan på el. Om inte Sverige gör något hotar effektbrist och risken för elavbrott ökar.
shutterstock_DIGITALISATION.jpg

Sverige behöver nu behöver se över leveranssäkerheten i elsystemet. Då kan länder som USA, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland och Norge fungera som inspiration.

 – Syftet med studien är att kartlägga hur olika länder planerar för så kallad resurstillräcklighet, säger Andrea Badano, projektledare på Sweco och författare till Översikt av hur leveranssäkerhet på elmarknaden hanteras i några olika länder. Det handlar om att dimensionera elsystemet för att hantera de krav som ställs. Annars kan det leda till effektbrist som i sin tur kan leda till oplanerade elavbrott.

Idag är systemtillräckligheten i Sverige mycket god. Men en större andel energiprodukt­ion som bygger på vindkraft, tillsammans med utfasning av kärnkraften, ökar risken att Sverige drabbas av effektbrist i framtiden. Det som krävs är investeringar i ny flexibel kapacitet.

Vad gör då andra länder?

– Många länder har redan tagit fram – eller planerar att ta fram – nationella mål för den nivå man vill uppnå, säger Andrea Badano. Att bestämma en sådan nivå är oftast ett politiskt beslut eftersom det handlar om att fastställa vilka risker och kostnader ett land är berett att acceptera för sina elleveranser.

Finns det någon marknad som kan vara en förebild för Sverige?

 – De olika ländernas marknadsdesign har oftast skräddarsytts efter deras egna förutsättningar, säger Andreas Badano. Elmarknader är väldigt komplicerade och det är väldigt svårt att säga att något som fungerar i ett annat land direkt kan fungera här. 

 Den nya studien kommer att presenteras vid ett seminarium på IVA den 12 december. Mer information och anmälan finns här.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72