Radikala tag ett måste om klimatmålen ska nås

Väldigt många fler eldrivna fordon. Storsatsning på biodrivmedel. Detta och en nationell handlingsplan är några villkor om transportsektorn ska nå klimatmålen.

De senaste nio åren har utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige minskat med en knapp femtedel. Den takten räcker inte alls om transportsektorn (exklusive flyget) ska nå etappmålet att utsläppen ska vara minst 70 procent lägre om elva år jämfört med 2010. Därför krävs radikala tag. Det hävdar en arbetsgrupp i projektet Vägval för klimatet i en ny rapport. Den presenterades nyligen vid ett seminarium.

– Vi har kommit en bit på väg mot minskade utsläpp. Men det är en stor utmaning att nå målen år 2030, sa Kristina Haraldsson, som är projektledare i arbetsgruppen.

Transportsystemet är komplext. För att det ska fungera med optimal effektivitet måste alla transportslag: väg, tåg, sjöfart och flyg samverka.

– Det finns goda möjligheter att flytta godstrafik från väg till järnväg och sjöfart. Men det behövs snabba insatser och en nationell strategi för att det ska bli verklighet.

Sammantaget släpper de svenska inrikes transporterna ut nästan 17 miljoner ton räknat som CO2-ekvivalenter. Personbilar står för betydligt mer än hälften. Ökad eldrift och snabb fördubbling av biodrivmedlen är nödvändiga förutsättningar om klimatmålen ska nås.

Sverige är redan, Brasilien oräknat, ledande på att använda biobaserade bränslen. Men två tredjedelar av konsumtionen importeras. Det går att ändra, hävdade Hans Folkesson, som är arbetsgruppens ordförande.

– Vi har mycket goda möjligheter att öka den inhemska produktionen, sa han.

Även om andelen eldrivna fordon ökar snabbt, framför allt i städer och större tätorter, fortsätter fossilbaserade flytande drivmedel att dominera. Det är exempelvis inte enkelt att elektrifiera ett havsgående fartyg. Samma sak gäller flygplan. Men i båda fallen kan biodrivmedel vara bra alternativ.

Hans Folkesson hade inga illusioner om att den samlade fordonsflottan över en natt skulle bytas ut mot eldrivna alternativ. Därför är ökad användning av biodrivmedel nödvändigt.

– Alla fordon genererar utsläpp. I alla fall vid tillverkningen. Om man inte kör sin personbil så många mil om året, så är det ingen mening att byta den av klimatskäl.

Men ägare av fossildrivna personbilar kan ändå bidra till minskade utsläpp.

– 75 procent av resorna med personbilar sker på fritiden. Där kan man tänka annorlunda och använda fordonen mer effektivt. Behöver man verkligen ta bilen till butiken för att köpa en liter mjölk? Ändrat beteende kan åstadkomma en hel del.

Hans Folkesson påpekade också det finns fler alternativ än biobränsle, laddbara batterier, och direkt elförsörjning längs vägarna. Sett internationellt. I Asien är fokus på vätgas stort.

– Exempelvis Toyota satsar kraftigt. Därför behöver vi också ha det med i beräkningen, sa han.

Vid seminariet gav också representanter för näringsliv och politik sin syn på möjligheterna att nå klimatmålen och vad som behövs för att klara uppgiften.

El är framtiden. Det är Anders Berger, AB Volvo, säker på. Men biobränsle behövs under lång tid. Även han efterlyste politiskt satta, nationella mål för såväl elektrifiering som biodrivmedel.

– Sverige är ledande på konceptnivå, men sen händer det inte så mycket, sa han.

När det gäller elvägar är dock Sverige ledande. De har, hävdade Anders Bylund från Siemens, potential att förändra energiförsörjningen för längre transporter på landsväg. Men ska det ske behövs en politiskt beslutad handlingsplan.

Om inhemsk produktion av biodrivmedel verkligen ska öka krävs långsiktiga villkor.

– Annars vill ingen göra de stora investeringarna, sa Björn Fredriksson Möller, Eon.

De politiker som deltog vid seminariet påtalade bland annat att det inte är helt givet vem som ska betala vad när det gäller stora investeringar.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) ansåg att staten inte kan stå för hela notan trots att hon såg positivt på elvägar.

– De är den bästa lösningen och billigare än att bygga nya järnvägsspår, sa hon.

Också Hampus Hagman (KD) och Patrik Engström (S) ansåg att staten, via Trafikverket, måste ta, om inte hela så, i alla fall ett stort ansvar för att utbyggnaden av elvägar.

Men först krävs beslut om vilken teknik som är bäst. Ska kraften komma från ovan, eller ska den finnas i själva vägen.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72