Rapport - Svenska skolresultat rasar - vad vet vi?

Denna rapport presenterar en uppdaterad kartläggning av alla relevanta mätningar av kunskapsutvecklingen hos eleverna i den svenska skolan. 
Pisa.jpg

Huvudfokus ligger på att redovisa svenska elevers kunskapsnivå jämfört med snittet för andra länder enligt mätningarna PISA, TIMSS och PIRLS.

Under 2000-talet faller sedan svenska högstadie-och gymnasieelevers resultat i samtliga delmoment och undersökningar utom en, vilket tyder på en både trendmässig och omfattande försvagning av det svenska skolsystemet. Fallet drivs till en icke oväsentlig del av kunskapsförsämringar bland de allra bästa eleverna. I PISA- matematik för årskurs 9 är till exempel den relativa försvagningen som störst i den högsta percentilgruppen.

Läs hela rapporten här.

Se Mangus Henrekson presentera slutsatserna från rapporten nedan.

Skolresultatet rasar - Vad vet vi? from IVA on Vimeo.