Rapporter om cirkulär ekonomi

Flera rapporter under den senaste tiden har lyft upp möjligheter och utmaningar för ökad cirkularitet. Bland annat Svensk Handel och SUSTAINORDIC har gett ut den nordiska inspirationsskriften The Nordic Report 01.
Inbunden_bok_1200px.jpg

Många exempel på innovativa hållbarhetslösningar kommer från Norden. IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi diskuterar löpande sådana, och föregångaren Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft listade ett flertal positiva verksamheter i sina branschrapporter.

Många andra aktörer tar också fasta på framgångsrika nordiska hållbarhetsexempel - såsom SUSTAINORDIC, som i rapporten The Nordic Report 01 tar upp sextio goda exempel på hållbar produktion och konsumtion i Sverige och våra grannländer. Bland annat tar man upp hur en Ica-butik under sju veckor lyckades minska försäljningen av köttfärs med 917 kilo och öka försäljningen av morötter och bönor med 956 kilo tack vare skyltning som uppmuntrade till vegetarisk kost. Klädföretaget Pure Waste Textile gör alla sina plagg av spill från textilindustrin, där resterna sorteras efter färg och vävs till nya tyger - därmed minskas vattenåtgången väsentligt.

- Vi måste alla, var och en utifrån våra olika roller och livsförutsättningar, bidra till att vända den negativa klimatutveckling som pågår och vars konsekvenser vi ser och tar del av i rapporter från forskare, FN och många andra, säger Jonas Olsson, sakkunnig på ArkDes och Helena Uesson, projektledare på Form/Design Center i ett pressmeddelande.

The Nordic Report 01 är formgiven av Jakob Trollbäck och The New Division, som också stod bakom formgivningen av FNs hållbarhetsmål. SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk som ska främja hållbar konsumtion och produktion. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Bland andra spännande rapporter som kommit ut finns Svensk Handels kartläggning av hinder för ökad cirkulär ekonomi, som kom ut under fjolåret. Exempelvis anser Svensk Handel att befintlig avfallslagstiftning måste ses över och moderniseras. Avfallshierarkin måste vara styrande, och ett resursperspektiv behöver anläggas (varor bör vara resurser så länge som möjligt istället för att ses som avfall alltför tidigt), menar branschorganisationen. Fler aktörer bör få hantera material och produkter för återbruk och återvinning, istället för dagens fåtal godkända avfallshanterare.

Vidare vill organisationen att man som konsument ska få lättare att göra rätt. Idag godkänner Naturvårdsverket till exempel inte att trasiga kläder blandas med hela vid insamling i butik. Det svenska kommunala monopolet gör vidare att det kan finnas ett scenario med 290 separata särtolkningar vid återvinning.

Ekonomiska styrmedel som gynnar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet bör främjas, inklusive vid inköp av återvunna produkter och material, och regelverket för uthyrning, uppgradering och återanvändning måste bli enklare. Svensk Handel tycker även att momsen på begagnade varor bör slopas.