REES satsar på hela sju projekt

Det fyraåriga Mistrafinansierade forskningsprojektet REES sätter nu upp hela sju olika projekt för ökad resurseffektivitet. Inom ramen för projektet, som koordineras från Linköpings universitet (bilden), ska cirkulära metoder, produkter och affärsmodeller analyseras, och samband mellan olika sektorers resurseffektivitet studeras.
Linköping_University_admin_building_1200px.jpeg

Projektet REES, som IVA rapporterat om tidigare, koordineras av Mattias Lindahl, Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet (LiU), och samlar forskare från såväl LiU som Chalmers och Lunds universitet. Dessutom ingår 12 stora och små företag, två kommuner samt ett antal organisationer. Inom ramen för projektet ska kunskap, metoder och affärsmodeller tas fram som främjar cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet i samhället, samtidigt som industrins konkurrenskraft främjas.

REES - som står för Resource-Efficient and Effective Solutions - rivstartar nu med sju projekt. Det första projektet ska syfta till att undersöka vilka branscher som i dagsläget bäst tillvaratar cirkulära varor och tjänster, hur de gör detta och vilka drivkrafter som motiverar företagen.

Baserat på det första projektet följer tre projekt för att ta fram metoder för framtagning av cirkulära varor och tjänster, affärsmodeller och policyer. Därpå följande projekt sammanfattar de föregående delarna för att förstå de tidigare områdenas relation till varandra och undersöka samverkansmöjligheter mellan dem. De två sista projekten ska sedan gå ut på att sprida relevanta resultat till målgrupper.

Bland annat ska en bok tas fram för undervisning kring cirkularitet och resurseffektivitet vid lärosäten samt inom internutbildning i företag.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42