Regeringen bidrar till EUs cirkulär ekonomi-paket

EU-kommissionens öppna hearing kring cirkulär ekonomi tilldrog sig stort intresse från åtskilliga länders myndigheter, företag, intresseorganisationer och ämnesexperter. Nu har också regeringen lämnat in de svenska myndigheternas åsikter för att främja just cirkulär ekonomi.
EU_flags_1200px.jpg

Initiativet till hearingen togs i december förra året, efter att den nya kommissionen dessförinnan hade kritiserats rejält för att låta förra miljökommissionären Janez Potočniks ambitiösa cirkulär ekonomi-paket falla. Innan 2015 års utgång har Junckerkommissionen lovat komma med ett nytt, "ambitiösare" förslag, där tillväxt- och sysselsättningsfrågor tydligare tagits med i beräkningen.

Regeringen sammanfattar sitt inspel  med att de vill:
- Förebygga och fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper från materialcykler,
- Fokusera på kostnadseffektiva materialcykler,
- Förbättra och främja ekonomiska styrmedel och samordnad finansiering,
- Främja åtgärder inom nyckelsektorer; konstruktion/byggnader, energi, textil och livsmedel,
- Involvera företag och den finansiella sektorn,
- Marknadsföra "collaborative consumption" och produktdesign, och
- Fortsätta arbetet med Scoreboard for Resource Efficiency (EUs statistikverktyg för att mäta unionens samlade produktivitet kopplad till resursåtgång).

Även IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodellers projektledare Caroline Ankarcrona har besökt kommissionen för att samråda kring vägar framåt för ökad resurseffektivitet.

Läs även tidningen Biobusiness artikel på temat.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42