Regeringen bygger ut ingenjörsutbildningen

Budgetpropositionen. Sverige behöver fler ingenjörer, enligt regeringen som nu bygger ut utbildningen med totalt 1 600 nya platser. Redan nästa år tillkommer 200 utbildningsplatser.
Helene-Hellmark-Knutsson-2-1200px.jpg

– Vi måste möta de stora behov som finns i näringslivet. Det behövs fler ingenjörer inom en mängd områden, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning.

Hon hänvisar till siffror från Arbetsförmedlingen som visar brist på ingenjörsutbildade inom flera områden.

– Det fattas utbildade i maskin-, elektro- och kemiteknik, samt logistik och produktionsplanering. Fordonsindustrin och Ericsson har stort behov av ingenjörer inom data och systemteknik. Men framför allt ökar behovet av ingenjörer med utbildning inom klimat och miljö. Den nya kompetensen behövs bland annat för företagens omställning till hållbar produktion och energi.   

Utbyggnaden beräknas kosta 160 miljoner kronor, exklusive studiemedel. Den ska vara helt klar till 2023. Då ska det finnas 600 nya platser på högskoleingenjörsutbildningen och 1000 nya på civilingenjörsutbildningen. Platserna ska fördelas över alla högskolor och universitet som har ingenjörsutbildningar, i hela landet.

– Behovet av ingenjörer är stort i hela landet. Inte bara i de stora städerna. OECDs nya rapport Education at a Glance 2017 visar att i stort sett alla som utbildar sig till ingenjörer i Sverige får jobb. Vi är ett ingenjörsland.

De 1 600 nya platserna kommer dock inte att täcka hela landets behov, enligt Helene Hellmark Knutsson.

– Företagen måste också ta ansvar för att vidareutbilda de ingenjörer de har. Vi har så snabb teknikutveckling att vi inte kan möta den bara med ny kompetens. Vi kommer att behöva också de som redan finns i arbetslivet, säger hon.

– Det är i grunden positivt att regeringen satsar på fler ingenjörer. De behövs för Sveriges konkurrenskraft, säger professor Björn O. Nilsson, vd på IVA. Men ingenjörsutbildningarna har också en mycket hög andel avhopp – och det är dyrt både för den enskilde studenten och för samhället. Genom praktik via Tekniksprånget får ungdomar en tydlig bild av vad ingenjörsyrket innebär och det leder till färre avhopp. 

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42