Regeringen och Wallenberg storsatsar på Jobbsprånget

En höstbudget med 55 miljoner till IVAs projekt Jobbsprånget över fyra år. Det annonserade näringsminister Mikael Damberg vid ett möte hos arbetsgivaren EY.
Jobbsprånget Mikael Damberg, Peter Wallenberg, Alexandra Ridderstad.jpg

På samma möte berättade Peter Wallenberg att Wallenbergstiftelserna avser att skjuta till ytterligare 38 miljoner kronor, förutom de 38 miljoner de redan satsat 2016, för att Jobbsprånget ska få finansiering därifrån i ytterligare fem år.

- Vi är förstås väldigt glada, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig på Jobbsprånget. Det här visar att vi har en modell som fungerar. De nya resurserna gör att Jobbsprånget nu har förutsättningar att leverera minst 1000 praktikplatser om året.

Genom Jobbsprånget kan nyanlända akademiker snabbt få praktik inom sitt yrkesområde. Praktiken varar fyra månader och arbetsspråket är engelska. På mötet deltog Ahmed Kaddoura, en av de första praktikanterna inom Jobbsprånget som idag fått fast anställning på EY.

Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som bygger broar mellan arbetsgivare och nyanlända akademiker för att tillvarata kvalificerad kompetens runt om i Sverige. Det initierades 2015 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer kan söka praktikplatser.

Genom Jobbsprånget kan nyanlända akademiker snabbt få praktik inom sitt yrkesområde. Praktiken varar fyra månader och arbetsspråket är engelska. I dag engagerar Jobbsprånget 150 arbetsgivare på 50 orter från Boden till Malmö. Jobbsprånget drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och delfinansieras av Wallenbergstiftelserna.

Jobbsprånget bygger på de erfarenheter, processer och nätverk som skapats inom IVAs projekt Tekniksprånget.

Läs mer om Jobbsprånget

Foto: Camilla Svensk