Regeringens innovationsstrategi ifrågasatt

Kreativiteten och nytänkandet runt om i Sverige hyllades vid IVAs seminarium ”Det innovativa Sverige” i Almedalen. Men den nationella strategin för innovation fick ta emot kritik av panelen.

Det senaste året har IVAs projekt Innovationskraft Sverige turnerat runt Sveriges regioner för att undersöka hur det står till med kreativiteten och de nya idéerna. Hittills har projektet gjort elva nedslag i län eller regioner, i höst sker ytterligare fyra.

– Vi har sett hur det bubblar av kraft och engagemang runt om i landet, sa Johan Carlstedt, projektledare Innovationskraft Sverige när han inledde seminariet i Almedalen på onsdagen.

– Det är uppenbart att man lokalt gjort hemläxan på frågan: vad är vi bra på?

Som positiva exempel nämnde han det värmländska företagsklustret The Paper Province (pappers- och massaindustri).

För sex år sedan utnämndes The Paper Province till ett av Europas mest innovativa kluster i en undersökning av mer än 2 100 europeiska kluster. I dag finns det värmländska klustret med på en topp 100-lista över världens bästa kluster.

Inom klustret har det skapats ett oberoende, kommersiellt FoU-center för att ta fram nya typer av pappersförpackningar och ett center för energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin.

Pernilla Ström, som varit moderator under turnén runt Sverige, lyfte också fram det kunnande som finns i kommunerna inom fjärrvärme, avfall och avlopp.

I Gävle vill till och med det kommunala energibolaget Gävle Energi och en grupp lokala företag börja exportera det svenska systemkunnandet inom de här områdena.

innovationskraft-almedalen2Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef för Region Skåne, berättade om regionens framgångsrika arbete att ta fram och implementera sin innovationsstrategi och Anders Byström, direktör Regionförbundet Jämtlands län redogjorde för hur det glest befolkade länet byggt en strategi för utveckling, som till stor del bygger på länets styrka inom idrott, friluftsliv och turism.

Lika entusiastiska tongångar var det inte när panelen och publiken sedan skulle diskutera vad som görs för att främja innovationer på nationell nivå.

I höstas presenterade regeringen en nationell innovationsstrategi. Det 62-sidiga dokumentet ska ange kursen för hur Sverige ska bli mer innovativt till 2020.

När det presenterades sa näringsminister Annie Lööf att Sverige fått en innovationsstrategi som är långsiktig,

Men dokumentet har kritiserats för att det inte är tillräckligt konkret och saknar mätbara mål, en kritik som upprepades av Håkan Gergils, medlem i styrgruppen för Innovationskraft Sverige, vid dagens debatt:

– Arbetet med att skapa en innovationsstrategi har gått för långsamt och strategin är otydlig, sa han.

innovationskraft-almedalen3Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson för socialdemokraterna, fortsatte med att säga att hon är ”ganska besviken” på den nationella innovationsstrategin:

– Dels är den otydlig, men vi är också kritisk till hur den behandlades: den skickades inte vidare till riksdagen, därmed blev den varken debatterad eller förankrad.

– Det verkar som om de här frågorna har låg status inom näringsdepartementet.

Margareta Norell, vicerektor på KTH sa att hon inte märkt något alls av den nationella innovationsstrategin och fick medhåll av Karin Markides, rektor vid Chalmers.

Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan ifrågasatte om det överhuvudtaget behövdes någon nationell strategi för innovationer:

– Vi företagare behöver framför allt enkla, tydliga regler och ett bra skattesystem, sa han.

Per Åsling, riksdagsman (c), tyckte att kritiken var orättvis och att Jennie Nilsson var ”gnällig”.

– Vi har tagit fram ett första övergripande dokument, som vi kan jobba vidare med. Vi fått mindre krångel och färre regler. Jag är själv inte nöjd, mycket kan bli bättre, men vi har i alla fall startat en process.

Även Betty Malmberg, riksdagsledamot (m) försvarade innovationsstrategin.

– I stället för att hela tiden prata om vad man skulle vilja ha tycker jag att man ska se vad vi faktiskt gjort och låta det verka.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven presenterade i april i år en alternativ nationell innovationsstrategi. Det innehåller bland annat ett innovationsråd lett av statsministern, en nationell strategi för offentlig upphandling av innovationer, ett nytt stöd till nya företagare och en ny investeringsfond

Därmed har innovationer blivit en valfråga, som med största sannolikhet kommer att dyka upp regelbundet i den politiska debatten det närmaste året.

Att frågan väcker intresse märktes på att IVA-seminariet var fullsatt, trots konkurrens från flera andra intressanta seminarier på onsdagens eftermiddag.