Regionerna vill ha dialog om stödet till innovation

Efter två års intensivt samarbete med regioner från hela landet satte IVA-projektet Innovationskraft Sverige punkt den 25 november inför en fullsatt Wallenbergsal på IVA i Stockholm.

– För två år sedan sa vi till regionerna: använd IVA i ert innovationsstrategiska arbete men bara så att det bidrar i er unika situation. Tretton regioner nappade och utnyttjade vårt erbjudande om ett regionalt möte för att skapa engagemang, sa Johan Carlstedt, huvudprojektledare Innovationskraft Sverige.

Inför projektets slutrapport har IVA under hösten frågat Sveriges samtliga 21 regioner och län om statusen i deras arbete med innovationsstrategier.

– Vår genomgång visar att de sjuder av aktiviteter i regionerna. Inte mindre än 14 regioner är klara med sin strategi eller håller just på att bli det. Och strategierna används både för att kraftsamla och prioritera, sa han.

Så gott som hela landet var representerat i Stockholm och kunde på plats berätta om framgångsfaktorerna för att få många regionala aktörer att samverka. Starkt regionalt ledarskap, gemensam vision, tydliga mål och stark regional förankring är några av de viktigaste faktorerna för att ta fram en strategi som också leder till handling. Innovationskraft Sverige har också tagit fram en lista över vilket nationellt stöd regionerna förväntar sig av regeringen och andra nationella aktörer.

– Vi kanske hade trott att önskan om mer medel skulle komma först. Men så är det inte. Vad regionerna förväntar sig är en bättre regional dialog där regionens unika förutsättningar är utgångspunkten. Man vill också se ett nytt nationellt system för kapitalförsörjningen i regionen och så initiativ som tydliggör hur öppen innovation kan användas för utvecklingen av både företag och verksamheter inom offentlig sektor, sa Johan Carlstedt.

Under dagen bekände Johan Carlstedt att han kände ett stänk av vemod över att behöva skiljas från ”innovationsfamiljen”, varav många medlemmar fanns på plats. I denna ingår många regionala samarbetspartner,  men också nationella aktörer som SKL Teknikföretagen, Tillväxtverket och VINNOVA som medverkat i turnén runt landet.

– Jag räknar med fortsatt nära kontakt med ”innovationsfamiljen”. IVA ligger just nu i startgroparna för ett nytt projekt som har ska ta upp frågeställningar kring Sveriges internationella attraktionskraft. Och i dessa planer ingår självklart en fortsatt regional dialog.