R2B i Almedalen: Fram för öppnare dörrar mellan forskning och näringsliv

Vi behöver bryta barriärerna mellan forskning och näringsliv. Ett sätt att göra det på är genom mentorskapsprogram där lovande forskare kopplas samman med mentorer inom näringslivet, såsom IVAs Research2Business. Programmet presenterades av IVA på måndagen.

 

Christina Wainikka,  Robert Falck och Carl-Henric Svanberg modereras av Jan Westberg i Almedalen. 

Från den 1 juli öppnar IVA-programmet Research2Business (R2B) för ansökningar från mentorer. Programmet för samman mentorer och forskare för att främja forskningsinnovation i form av nya företag, tjänster, produkter, affärsutveckling eller andra nyttor. En 100-lista har tagits fram för att presentera lovande forskning, och forskare bakom de utvalda projekten bjuds in för att träffa företag på den årliga nationella mötesplatsen R2B Summit.

Malin Mohr, projektledare för Research2Business och Marianne Dicander Alexandersson styrgruppsordförande för Research2Business. 

På måndagen i Almedalen presenterades R2B närmare av bland andra styrgruppsordföranden Marianne Dicander Alexandersson:

– Vi gör det här av två skäl – dels tror jag det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, dels tror jag att vi kan nyttja IVA och de krafter som IVA har som neutral aktör med stort kontaktnät.

Utöver en övergripande diskussion om hur forskning och näringsverksamhet behöver samverka närmare varandra, bjöd seminariet även på en smygtitt på några projekt från 100-listan, däribland det spännande företaget Nordic Energy Audit AB.

– Många aktörer har idag ett teknikfokus, som att byta värmeväxlare, men det är bara en av tre dimensioner som vi lyfter fram. Vi nämner även ledarskap och processkunskap, sade Oscar Spinos, energispecialist, Nordic Energy Audit AB.

Företaget bygger på forskning från Linköpings universitet inom energiledning och energisystem, men behöver framöver arbeta aktivt även med att nå en bredare marknad. Här har deltagandet i R2B varit värdefullt.

– Vi har i dagsläget samarbete med ett större energiföretag, där vi kan göra stor effekt för energikvaliteten, den så kallade exergin; hur man använder rätt resurser på rätt plats vid rätt tillfälle, berättade Oscar Spinos.

Peter Funk, Professor Mälardalens högskola, Paul Pettersson, Rektor, Mälardalens högskola, Nina Åxman, Fabrikschef, Bombardier Transportation och moderator Jan Westberg.

Från forskningssidan berättade Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, mer om hur de arbetar med näringslivet – och vilka behov de har av sådan samverkan. Bland annat behöver de stora mängder indata för att kunna förutsäga hållbarheten i stora energiinstallationer såsom vindkraftverk, och här samverkar de mycket med stora referensgrupper.

Från näringslivet anförde Nina Åxman, fabrikschef Bombardier Transportation i Västerås, hur de samarbetar nära bland andra Mälardalens högskola, Region Västmanland och Business Sweden.

– Vi har fått kämpa för vilka mandat vi har inom koncernen, och det gör vi ofta genom att peka på samarbetet med Mälardalens högskola. Vi konkurrensutsätts hela tiden mot dels högutbildade ingenjörsländer som Tyskland och Schweiz, dels lågkostnadsländer som Indien och Kina.

Även Mälardalens högskola själva var nöjda med samarbetet:

– Jag skulle säga att vi framför allt får en långsiktighet och en struktur i det vi gör, sade Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola och professor i realtidssystem.

– Vår företagsledning har inte förstått vilken styrka vi har i Sverige från att vi jobbar så nära varandra, lade Nina Åxman till.

Även forskarna själva pratade om möjligheterna kring samverkan. Peter Funk är professor i artificiell intelligens och datavetenskap vid Mälardalens högskola och är dessutom med på IVAs 100-lista.

– När jag går in i projekt och börjar samarbeta med företag kan man se ”wow, här finns det potential för AI”. Däremot kommer vi ofta in ganska sent hos företagen, och vi vill ju gärna komma in så tidigt som möjligt, sade Funk.

I detta avseende efterlyste Peter Funk mer långsiktiga samverkansformer, inte bara tidsavgränsade projekt.

Robert Falck och Carl-Henric Svanberg

Carl-Henric Svanberg, preses för IVA, pratade om hur vi ständigt måste utveckla våra sätt för samverkan, inte minst mot bakgrund av den pågående och mycket omvälvande digitaliseringen:

– ”What brought us here won’t keep us here” – det som gjorde att vi kom hit kommer inte att räcka till för att vi ska kunna klara oss även i framtiden, sade Svanberg.

Ett ovanligt lyckat exempel på hur ny och spännande forskning har omsatts till framgångsrik innovation utgörs av företaget Einride AB, som tillverkar självkörande lastbilar. VD för Einride, Robert Falck, var närvarande och gav sin syn på hur innovation uppstår:

–  All innovation handlar alltid om när människor möts mellan olika verksamhetsområden. För mig skedde det när jag drack öl med dem på Google som arbetade med självkörande bilar. Och jag tog med mina idéer till den bransch där jag arbetar, transportbranschen, sade Falck.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, gav ytterligare exempel på detta när hon modern kamouflageteknik inom försvarsmakten inspirerades av måleriinriktningen kubismen. Å ena sidan konst, å den andra militärteknik.

Robert Falck, som studerat vid det amerikanska Stanforduniversitetet, menade i detta avseende att det amerikanska systemet har större öppenhet mellan näringsliv, universitet och även finansiärer.

– Där har vi en hel del att lära. Vi måste våga tänka nytt och träffas mellan olika kunskapsområden, mellan gammal och ung och rik och fattig. Det är där jag tror innovation – och även framtiden – skapas.

Tuula Teeri, vd IVA, avslutade med en betraktelse kring vikten av att fortsätta satsa på forskning och samverkan, inte minst för att attrahera och behålla innovativa storföretag i landet. Alternativet kan vara ödesdigert:

– Stora internationella företag behöver inte svensk forskning. Frågan är: behöver Sverige stora företag? För om inte Ericsson och andra större företag vill utföra sin forskning här då kommer heller inte andra större företag från utlandet att komma hit heller, sade Tuula Teeri.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50