Restprodukt sänker klimatutsläpp från cementproduktion

Genom att använda rester från kolkraftverk kan klimatutsläppen från cementproduktion minska. Nästa år börjar Cementa blanda in så kallad flygaska i sin anläggning i Skövde.
Betongbilar_1200px.jpg

Cementtillverkning står för uppskattningsvis 3–4 procent av jordens totala utsläpp av koldioxid. En förbättrad produktionsprocess har alltså stor betydelse även för de globala utsläppen av klimatutsläpp.

Huvudråvaran för att tillverka cement är kalksten, som vid förbränning frigör stora mängder koldioxid. Genom att istället ersätta bränd kalksten med så kallad flygaska, en restprodukt som uppstår i bland annat kolkraftverk, kan utsläppen av koldioxid minska.

– Flygaskan blandas in i cementen och fungerar lite som kalksten, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt till tidningen Skövde Nyheter.

I slutet av juni ska försök göras vid Skövdefabriken och förhoppningen är att den nya processen ska vara i full drift nästa år. Vid Cementas andra anläggning i Sverige, i Slite på Gotland, används redan flygaska. Enligt företagets egna mätningar har åtgärden minskat koldioxidutsläppen från cementproduktionen med cirka tio procent.

I Sverige får vi samtidigt knappt någon energi från kolkraftverk. Istället har aska från avfallsförbränningsanläggningar föreslagits för inblandning i cement. Sådana anläggningar använder ofta kalk för att rena rökgaserna vilket ger föroreningar i avfallet. Om anläggningarna optimerades för att också producera en aska som efter en tvättprocess skulle kunna ersätta kalk både för rening och i betong skulle kalkstensbrott kunna stänga och de totala utsläppen av koldioxid minska. Detta är en klimatåtgärd som bland annat lyfts fram av infrastrukturgruppen i IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller.