Resurseffektiva affärsmodeller ger ökad hållbarhet

Innovativa företag som upptäckt att resurseffektivitet ger fördelar visar vägen mot ett hållbart samhälle.

Caroline Ankarcrona är projektledare för IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller i vilket 45 företag deltar. Några av dem presenterade sina modeller för minskad resursanvändning vid ett IVA-seminarium i Almedalen.

– Materialflöden är inte enkla att kartlägga. Men det finns spill av stora mått i alla flöden vi studerat, sa Caroline Ankarcrona och efterlyste samarbete mellan skilda branscher för att minimera svinnet.

Sunfleet är ett biluthyrningsföretag med samhällsengagemang. Peter Algurén är vd. Han ser stora fördelar med bilpooler.

– En av våra bilar ersätter 2–3 privatägda. Bilpooler ger möjligheter för ett nytt tänk för stadsbyggnad, sa han.

Konkret innebär bilpoolsidén att byggherrar och planerare slipper bygga så många parkeringsplatser samtidigt som de boende ändå har tillgång till bil när de vill.

Anna Denell, Vasakronan, framhöll att de flesta kontor står outnyttjade stor del av årets timmar. Dessutom ger modern teknik de anställda möjlighet att jobba lite var som helst. Det leder till att allt fler företag ser sig om efter mindre lokaler.

– Vi hjälper våra kunder med detta. Och de tomma kontorsutrymmena kan ofta konverteras till bostäder, sa hon.

Därutöver finns stora mängder begagnat byggmaterial som skulle kunna få nytt liv. Dessvärre är det, som exempel, dyrare att måla om en använd dörr än att installera en ny.

Förpackningar bidrar också till onödig materialförbrukning. Åsa Domeij på Axfood tyckte därför att pantsystemet borde omfatta betydligt mer än burkar och flaskor för drycker

– Många olika matförpackningar kunde ingå i pantsystemet. Dessutom finns det inga krav på förpackningarnas kvalitet. Därför fungerar plaståtervinningen dåligt, sa hon.

Produkter av trä binder kol. Bra för klimatet. Per Lyrvall, Stora Enso underströk att skogsindustrierna i stort sett är fossilfria.

– Och man kan numera till och med göra implantat baserat på skogsråvara, sa han.

H&M har sedan flera år satsat på textilåtervinning. Slöseriet med kläder är stort och bomull är knappast en miljövänlig textil.

– Vår vision är ett helhetsperspektiv, ett cirkulärt tänk. Vi ska styra bort från material som inte är hållbara, sa Cecilia Strömblad Brännsten.

H&M:s klädinsamling har hittills resulterat i 33 000 ton insamlade kläder.

Politiken har en väsentlig roll att spela om samhället ska bli mer  hållbart.

Matilda Ernkrans (S) är ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Hon betonade att inte bara svenska regler och system måste förändras. Även EU:s regelverk behöver ses över om det ska bli en biodriven ekonomi.

Jesper Skalberg Karlsson (M) är suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Han poängterade att det pågår en revolution i affärsmodeller.

– Vi är exempelvis inte kunder till Facebook. Vi är användare, sa han

 

Bilder: Caroline Ankarcrona, IVA, Peter Algurén, Sunfleet, Per Lyrvall, Stora Enso, Cecilia Strömblad Brännsten, H&M, Anna Denell, Vasakronan, Matilda Ernkrans (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M).