Resurseffektiva finanser

Knuten till IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi finns en grupp med representanter från den finansiella sektorn. Tack vare detta får projektet koll på hur denna sektor resonerar kring cirkulära företags affärsmässighet - och sektorn får input från IVA om vad som efterfrågas för finansieringsmodeller.
Sedlar_1200px.jpg

Samarbetet är vältimat - till exempel har nyligen ett flertal globala finansföretag gått samman i ett löfte om att investera hållbart. Nätverket GISD (Global Investors for Sustainable Development) har presenterats i regi av FN och har en svensk förebild: Sidainitiativet SISD (Swedish Investors for Sustainable Development), som startades för några år sedan. Bland företagen i det nya globala initiativet finns bland andra Bank of America, Santander, UBS och Allianz. Satsningen ligger i linje med målen för FN:s Agenda 2030 och har förhandlats fram av FN:s generalsekreterare António Guterres.

I Sverige har tidningarna Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet under den senaste tiden rankat ett antal banker och investmentbolag ifråga om hur de tar hållbarhet i beaktande vid utlåningar och investeringar. Bäst betyg fick Swedbank.

− Första gången finansmarknaderna över huvud taget nämndes i en FN-deklaration var 2015, med Parisavtalet. Då slog man fast att kapitalströmmarna måste stödja omställningen till ett lågfossillt samhälle. Det var starten på en helt ny fas. Det gäller inte bara bankerna, utan hela samhället är på väg in i en ny era – som är fossilfri, säger Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén till Dagens Industri.

Bland annat påverkar Swedbank företag som ansöker om lån genom att ställa krav på dem att minska sitt koldioxidavtryck för att få ned räntan. På privatmarknaden erbjuder de bland annat förmånliga lån för att installera solceller.

Swedbank, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland, har också instiftat ett pris till forskning om hållbart resursutnyttjande. Priset på 50 000 kronor ska gå till en forskare vid Mittuniversitetet som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

− Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland har uppmärksammat Mittuniversitetets framstående forskning kring att utvinna nya material ur skogen, grafenforskning, superkapacitanser och sanering av fiberbankar och vi vill på det här sättet stimulera till fortsatt forskning inom dessa viktiga områden, säger Magnus Pallin, kontorschef Swedbank Sundsvall, i Tanalys.

Att den finansiella sektorns engagemang är absolut nödvändigt för omställning till en cirkulär framtid råder det ingen tvekan om. Exempelvis skrev den europeiska miljömyndigheten EEA i en ny rapport hur det krävs väsentligt fler investeringar för att skala upp innovationer och följa utvecklingen inom hållbarhet.

Som hinder mot att anamma utvecklingen mot mer cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller angavs kulturen inom näringslivet, marknadsförutsättningar och komplexa system. På plussidan listades trenden att gå från produktbaserade till tjänstebaserade affärsmodeller.