Resurseffektivitet - Policyutveckling mot 2025

I Resurseffektiva affärsmodellers slutrapport diskuterar projektet policyutveckling för ett mer resurseffektivt Sverige. Ett antal förslag tas fram, och områden för ytterligare policyarbete berörs.
policyutveckling-1200px.jpg

IVAs rapport Resurseffektivitet - Färdvägar mot 2025

Sex ämnesområden för policyutveckling tas upp: Kartläggning av flöden; Branschöverskridande samarbeten; Skapa spårbarhet och förberedelse för reparation, renovering och återanvändning; Ökad nyttjandegrad genom bland annat delningsekonomi och tjänstefiering; Välfungerande marknader för sekundära råmaterial samt insamlingsstrukturer; samt Ökad användning av återvunnet och förnybart material. Förhoppningen är att rapporten ska leda till aktiva åtgärder för vidareutvecklade och nya policyer från regering och andra aktörer. 
 


Läs Online  Ladda ner PDF
 Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42