Resursprojektet föreläser externt

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis delprojektledare föreläser återkommande vid externa evenemang om projektets slutsatser och förslag. Framöver deltar bland andra Jacqueline Oker-Blom vid Transportforum och Elin Larsson vid Textile and Fashion Summit i Helsingfors.
Jacqueline_och_Elin_1200px.jpg

Jacqueline Oker-Blom är delprojektledare för delprojektet för Mobilitet inom Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, och kommer att vara med vid Transportforum 2020 i Linköping för att hålla två presentationer, som båda anknyter till projektets rapport om resurseffektiva livsmedelstransporter.

Den ena presentationen, "Resurseffektiva transporter i hela kedjan" och hålls inom ramen för sessionen "Planering och produktion av hållbara transporter", onsdagen den 8 januari 2020 kl. 15.30-17.00 i rum Verdefoajén på Linköping Konsert & Kongress.

Den andra heter "Nya affärsmodeller inom handel – hur resurseffektiva är transporterna?" och hålls inom ramen för sessionen "Begränsad biltrafik och cityhandel", torsdagen den 9 januari 2020 kl. 11-12.30 i sal Studion, också på Linköping Konsert & Kongress.

Elin Larsson, delprojektledare för delprojektet för Textil, kommer å sin sida att föreläsa vid Helsingfors Textile and Fashion Summit den 1 april - bland många andra åtaganden.

Även de övriga delprojektledarna inom projektet kommer framöver att presentera projektets resultat vid externa evenemang. Mer information kommer löpande på IVAs webb.