Resursprojektet föreläser externt

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis delprojektledare föreläser återkommande vid externa evenemang om projektets slutsatser och förslag. Framöver deltar bland andra Jacqueline Oker-Blom vid Transportforum och Elin Larsson vid Textile and Fashion Summit i Helsingfors.
Jacqueline_och_Elin_1200px.jpg

Jacqueline Oker-Blom är delprojektledare för delprojektet för Mobilitet inom Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, och kommer att vara med vid Transportforum 2020 i Linköping för att hålla två presentationer, som båda anknyter till projektets rapport om resurseffektiva livsmedelstransporter.

Den ena presentationen, "Resurseffektiva transporter i hela kedjan" och hålls inom ramen för sessionen "Planering och produktion av hållbara transporter", onsdagen den 8 januari 2020 kl. 15.30-17.00 i rum Verdefoajén på Linköping Konsert & Kongress.

Den andra heter "Nya affärsmodeller inom handel – hur resurseffektiva är transporterna?" och hålls inom ramen för sessionen "Begränsad biltrafik och cityhandel", torsdagen den 9 januari 2020 kl. 11-12.30 i sal Studion, också på Linköping Konsert & Kongress.

Elin Larsson, delprojektledare för delprojektet för Textil, kommer å sin sida att föreläsa vid Helsingfors Textile and Fashion Summit den 1 april - bland många andra åtaganden.

Även de övriga delprojektledarna inom projektet kommer framöver att presentera projektets resultat vid externa evenemang. Mer information kommer löpande på IVAs webb.

Kontaktinformation

Joakim Rådström
Kommunikatör
Telefon 073-656 76 17