Romklubben: 100 000 nya jobb med cirkulär ekonomi i Sverige

Miljödebattören Anders Wijkman och ekonomen Kristian Skånberg presenterade nyligen en studie till tankesmedjan Romklubben över hur många jobb som skulle kunna skapas och vilka samhällsvinster som skulle kunna uppnås om Sverige övergick till mer cirkulär ekonomi. Resultaten överraskade.
Solcellspaneler_1200px.jpg

Enligt Wijkman och Skånberg skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med nära 70 procent och mer än 100 000 nya jobb kunna skapas om energi- och materialeffektiviteten i Sverige förbättrades med 25 procent.

I rapporten har författarna antagit att andelen förnybar energi skulle öka från 50 till 75 procent, vilket skulle innebära att nästan all kvarvarande fossil energi skulle ersättas. Vidare skulle nya affärsmodeller uppmuntras, så att företagens lönsamhetsmodeller snarare byggde på att erbjuda tjänster än att sälja fler varor.

För att uppnå detta rekommenderar Romklubben bland annat skatten på arbete skulle sänkas och skatten på naturresurser höjas (en grön skatteväxling), att momsen på återvunnet material skulle tas bort och att målen för materialåtervinning och ökad resurseffektivitet skulle höjas rejält. Vidare att sopförbränningsavgifter skulle läggas till och att cirkulära strategier skulle lyftas högre upp på EU:s dagordning.

Framöver kommer även studier om vad Nederländerna och Spanien skulle kunna tjäna på att övergå till mer cirkulär ekonomi.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42