Ronneby satsar cirkulärt

Ett av IVAs nyaste projekt är Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft. Inom detta tittar vi på hur företag och samhälle kan bli mer resurseffektiva, det vill säga använda färre resurser med bibehållen tillväxt. Några som anammat detta fullt ut är Ronneby kommun, där spännande Cefur ligger.
Ronneby_Brunn.jpg

Ronneby är inte längre bara känd för sitt porlande brunnsvatten eller sin flygflottilj. Här ligger sedan 2011 också det spännande forskningscentret Cefur - Center för forskning och utveckling i Ronneby, som dels informerar om Cradle to Cradle® och främjar cirkulär ekonomi hos företag och andra, dels utför forskning och utveckling inom vattenskärning och vattenpolering.

Vad är då Cradle to Cradle® (eller, på svenska, "Vagga till vagga")? Jo, det är ett sätt att arbeta med design på, som togs fram av av kemiprofessorn Michael Braungart och arkitekten William McDonough. Konceptet bygger i korthet på att vi människor börjar efterlikna naturen när vi producerar och konsumerar. Optimalt sett ska allt avfall i industriprocesser och liknande bli näring i andra flöden, och sol och vind utnyttjas som de främsta energikällorna.

Som närbeläget begrepp används cirkulär ekonomi, som till skillnad från linjär ekonomi bygger på att avfall, restprodukter och färdiganvända produkter inte slängs utan återanvänds i nya processer. Som ett kretslopp, i korthet.

Blekingska Cefur arbetar medvetet med dessa begrepp. Och Ronnebys vision är högt satt - att "vara en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle®". Spännande saker är att vänta framöver!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42