Ronnie Leten, Håkan Samuelsson och Mikael Dolsten bland de nya ledamöterna i IVA

Vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, senaste Akademisammankomst valdes åtta nya ledamöter in. Bland de nya ledamöterna finns Ronnie Leten, Håkan Samuelsson och Mikael Dolsten.

Ronnie Leten (född 1956) väljs in i avdelningen Maskinteknik. Ronnie Leten är vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen samt styrelseordförande i Electrolux. Genom Ronnie Letens engagerade arbete har Atlas Copco-gruppen vuxit både via organisk tillväxt och företagsvärv. Under Ronnie Letens ledning fortsätter bolaget söka efter innovativa lösningar som ökar kundernas produktivitet på ett hållbart sätt. 

-        Det är en stor ära att bli vald som ledamot i denna framstående akademi. Jag ser mycket fram emot att bidra så att vi tillsammans kan främja samhället genom kunskap om vetenskap och ekonomi, säger Ronnie Leten.

Håkan Samuelsson (född 1951) väljs in i avdelningen Maskinteknik. Håkan Samuelsson har gedigen erfarenhet inom fordonsbranschen och har under flera år arbetat på vd-nivå i såväl Sverige som Tyskland. Håkan Samuelsson har bland annat arbetat inom Research & Development på Scania i Södertälje, som chef för Scania i Brasilien och vd för MAN. Sedan 2012 är han vd på Volvo Car Group. Håkan Samuelsson har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH.

-        Jag ser fram emot mitt ledamotskap i IVA. IVA är en en trovärdig samhällsaktör med en viktig roll att fylla i samhällsdebatten, säger Håkan Samuelsson. 

Victoria Van Camp (tidigare Wikström) (född 1966) väljs in i avdelningen Maskinteknik. Victoria Van Camp är civilingenjör i Maskinteknik och disputerade 1996 i Maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet. Victoria Van Camp har haft olika befattningar inom AB SKF sedan 1996 och sedan februari 2016 är hon medlem i koncernledningen och chef för affärs- och produktutveckling. Victoria Van Camp har varit styrelseledamot i VBG AB och sitter numera i styrelsen för PREERA. Victoria Van Camp är ordförande i SKF University Technology Center at LTU.
 
- Jag är stolt och tacksam över att ha blivit invald i IVA, och ser fram emot att kunna ge tillbaka något till den organisation som tilldelade mig ett Hans Werthén-stipendium 1995 så att jag kunde forska utomlands. Utan IVA hade jag inte varit där jag är idag, säger Victoria Van Camp.

Lisbeth Olsson (född 1963) väljs in i avdelningen för Kemiteknik. Lisbeth Olsson är kemiingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Hon disputerade 1994 inom teknisk mikrobiologi. Lisbeth Olsson rekryterades till Chalmers som professor i industriell bioteknik 2008. Under sina år på Chalmers har hon byggt upp en forskargrupp bestående av cirka 30 personer, varav merparten är postdocs och doktorander som arbetar mot bioekonomi och bioraffinaderi. Hennes verksamhet ligger centralt inom forskningsområdet industriell bioteknik och hon delar in sin forskning i tre områden: enzymologi, cellfabriker och fermenteringsteknologi.  

-        Jag är otroligt glad över att ha blivit invald i IVA. Jag ser det som en stor möjlighet att nätverka och därigenom bidra ytterligare till att min forskning inom bioekonomi kan komma samhället och industrin till nytta, säger Lisbeth Olsson. Som medlem i IVA kan jag få större förståelse för vad som behövs för att den verksamhet jag bedriver ska kunna bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar.

Licheng Sun (född 1962) väljs in i avdelningen för Kemiteknik. Licheng Sun är professor i molekylär elektronik vid KTH, han disputerade 1990 vid Dalian University of Technology i Kina. Efter doktorsexamen studerade han som postdoktor vid Max Planck-Institutet für Strahlenchemie i Mülheim an der Ruhr. Därefter verkade han som Alexander von Humboldt-stipendiat vid Freie Universität Berlin i två år, innan han anställdes 1997 som forskarassistent vid avdelningen för organisk kemi, KTH, en anställning som NFR efter en tid övertog finansieringen av. Sun har lyckats bygga upp en mycket aktiv forskargrupp vid KTH och handleder även en forskargupp vid Dalian University of Technology i Kina.

- Jag känner mig hedrad och ser fram emot att bidra till svenskt näringsliv och samhället inom utveckling av avancerad solenergiomvandlingsteknik, till exempel, artificiell fotosyntes, solceller och solbränsle. Jag är fullt beredd att engagera mig aktivt i IVAs verksamheter i framtiden, säger Licheng Sun.

Xiaodong Zou (född 1964) väljs in i avdelningen för Kemiteknik. Xiaodong Zou är professor vid Stockholm universitets institution för material-och miljökemi. Hon har en grundutbildning i fysik från Pekinguniversitet och erhöll sin masterexamen i metallfysik från Beijing University of Science and Technology när hon endast var 22 år. Hon har en doktorsexamen i strukturkemi från Stockholms universitet. Xiaodong Zous vetenskapliga expertis ligger främst inom metodutveckling för att bestämma atomära strukturer hos nanokristaller med elektronkristallografi. Hon är en av Sveriges ledande strukturkemister och har löst en stor mängd komplexa strukturer av zeoliter, porösa metall-organiska föreningar och kvasikristallapproximanter med transmissionselektronmikroskopi.

 - Jag är hedrad över att bli invald som ledamot i IVA. IVA är mycket speciellt för mig. Min masterhandledare professor Kehsin Kuo var utländsk ledamot. När min då 10-årige son hjälpte oss att lösa strukturer av kvasikristallapproximanter nämndes han i Björn O. Nilssons tal på Högtidssammankomsten 2012. Jag gav en presentation som en tidigare Wallenberg Academy Fellow på IVAs mentorprogram för Wallenberg Academy Fellows 2013. Jag ser fram emot att bidra till IVAs arbete, säger Xiaodong Zou.

Mikael Dolsten (född 1958) väljs in som utländsk ledamot. Mikael Dolsten är Forskning- och utvecklingschef for World Wide Research & Development vid Pfizer i USA, vilket är ett av de största läkemedelsföretagen i världen. Han har en doktorsexamen och läkarexamen från Lunds universitet. Han har varit forskningschef på Astra Draco Lund och AstraZeneca i Mölndal, därefter blev han global forskningschef på Boehringer Ingelheim. 2008 gick han vidare till Wyeth som global forsknings- och utvecklingschef och fortsatte i en liknande befattning på Pfizer efter uppköpet av Wyeth. Mikael Dolsten har över 25 års erfarenhet av ledande positioner från läkemedelsindustrin och har lett stora globala forskningsorganisationer. Han har varit delaktig i framtagande av mer än 20 nya läkemedel och vacciner.

-        Det är med glädje jag mottagit beskedet att bli invald i IVA. Jag ser fram emot att stärka banden till den världsledande svenska ingenjörs- och forskningskulturen, vilken stimulerat vetenskapliga framsteg och produkter, säger Mikael Dolsten. Genom mitt ledamotskap i IVA hoppas jag bidra till att stimulera innovativ forsknings- och produktutveckling.

Pascal Soriot (född 1959) väljs in som utländsk ledamot. Pascal Soriot är vd och styrelseledamot i AstraZeneca i Storbritannien. Han har en omfattande erfarenhet av läkemedelsindustrin avseende forskning, försäljning och produktion i såväl etablerade marknader som utvecklingsländer. Han har en framgångsrik bakgrund av att leda mångfacetterade organisationer och förändringsarbete. Som vd på Genentech ansvarade han bland annat för den framgångsrika sammanslagningen mellan Roche och Genentech. Pascal Soriot har varit verksam inom läkemedelsindustrin sedan 1986 och har haft olika senior roller i ett flertal globala företag i Asien, Europa och USA. 

{Facts box}

Foto: Lisbeth Olsson: fotograf Martina Butorac. Mikael Dolsten: fotograf Pfizer. Licheng Sun: fotograf Julia Sun. Ronnie Leten: fotograf Atlas Copco

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42