Röster om Smart industri på Ericsson

När IVAs projekt Smart industri bjöd in industriföretag från Stockholmsregionen till ett möte om digitaliseringens utmaningar blev gensvaret stort. Ett hundratal personer kunde beredas plats hos Ericsson i Kista när mötet hölls i mitten av november. Såhär tyckte de deltagande om dagen
201709-IVA-Smartindustri-Stockholm-1200px.png

Cecilia Seddigh, Sparplatsen

Cecilia Seddigh arbetar för en oberoende finansiell aktör och har därför ett stort behov av initierad omvärldsbevakning från många olika branscher.

– I det perspektivet är det intressant att se vad industrin gör inom digitaliseringsområdet. Inte minst eftersom jag tror att ett gränsöverskridande tänkande är viktigt i den värld vi är på väg in i.  Även om vi under den här dagen bara har skrapat lite på ytan har jag fått en rad nya insikter samtidigt som jag har skapat nya kontakter. Betyget blir därför plusplus, och jag kommer gärna tillbaka i andra sammanhang.

Filmon Tumizghi, Tillväxtverket

Filmon Tumizghi arbetar som projektledare på Tillväxtverket och hans uppgift är att öka ungdomars kunskap om industrin och därmed säkerställa att företagen får den arbetskraft de behöver i framtiden.

– Om vi ska lyckas locka fler kreativa människor till industrin måste vi intressera dem som idag går i förskolan och skolan. Når vi inte dem nu kommer vi att få stora problem.

Framförallt kom jag hit för att få bättre kunskap om företagens behov men och nya tankar om hur jag ska gå vidare inom mitt projekt. Ju mer jag vet desto bättre kan jag sedan rikta in ungdomars intresse mot de områden där behoven är som störst. Ett exempel på vad jag tar med mig är att industrin har ett stort behov av personal som kan hantera alla de nya säkerhetsproblem som dyker upp när verksamheten digitaliseras.

Eva Lindström, Statssekreterare på näringsdepartementet

- Digitalisering är en kärnfråga för regeringen och därför var det viktigt för mig att vara här idag. Den förändring vi nu är mitt upp i är mer vittgående än alla tidigare som vi har gått igenom och därför är vi alla just nu lite trevande. Ett sätt att möta den osäkerheten är den här typen av möten.

- Sverige har alla chanser att ta ledningen i omställningen men för att lyckas måste vi välja vad vi ska fokusera på och vilka områden vi ska välja bort. Det finns inte längre tid att ägna dagar åt att skriva önskelistor, nu måste vi samla oss och agera.

Patrik Nordebring, Regent

Som leverantör av digitaliseringstjänster är jag här för att se vad som händer inom industrin och för att knyta kontakter.

En insikt från dagen är att många industriföretag inte vet hur de ska börja angripa digitaliseringen och för att vi ska kunna vara ett stöd för dem måste jag förstå företagens behov. Det har jag jag fått hjälp med under dagen. En reflektion är att vi i Sverige tror att vi ligger långt framme när det gäller digitalisering men jag är inte så säker på att det stämmer. Vår självbild som framgångsland kan vara skapade av att vi har några större företag som ligger i framkant. Deras framgång skymmer bilden av att många företag har hamnat rejält på efterkälken. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84