ROT+ kan påskynda utvecklingen av ett energieffektivt Sverige

Smarta energisystem är helt avgörande för att få ett Sverige som är 50 procent mer energieffektivt. För att påskynda utvecklingen behöver det redan framgångsrika ROT-avdraget utvecklas till ROT+, med avdragsrätt för energieffektivisering. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en färsk rapport.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släpper idag en rapport om energisystemens roll i ett framtida samhälle som är 50 procent mer energieffektivt år 2050 än idag.

I rapporten identifieras en rad behov som är nödvändiga för att Sverige ska kunna utveckla energisystemet till att bli smartare och mer energieffektivt. Ett av de identifierade behoven är vikten av att lyfta systemperspektivet. Idag saknas till stor del information om energiflöden mellan olika samhällssektorer. En ökad samverkan mellan el- och värmesystem har potential att minska den totala energianvändningen.

Rapporten lyfter också fram att energianvändningen bör göras synlig och påverkbar för konsumenten. Alla behöver ha tillgång till den egna energianvändningen och kunna jämföra den med andra. Författarna föreslår att myndigheterna skapar Energikollen som en neutral arena, men med möjlighet för den enskilde att vara aktiv.

- Det finns en stor potential till energieffektivisering genom att aktivera slutkonsumenterna av energi. Vi tror att en kombination av synliggörande och incitament kan göra skillnad, säger Bo Normark, ordförande i arbetsgruppen Smarta energisystem, Ett energieffektivt samhälle.

Styrmedel kan påskynda utvecklingen av smarta energisystem och även främja utnyttjande av energismart teknik. ROT har varit framgångsrikt, och genom att ge speciella villkor för åtgärder för energisparkaraktär kan man utveckla ett befintligt system till ännu större samhällsnytta: ROT+. En möjlig lösning i ROT+ är att staten ger skatteavdrag för en del av kostnaden för till exempel energieffektiva tvättmaskiner och kylskåp.

Läs rapporten