Rundtur i Nordamerika gav nya perspektiv på svensk elmarknad

Från världens största integrerade elmarknad i nordöstra USA, till Texas vars elnät är isolerat från omvärlden. Harald Klomp har på uppdrag av Vägval el rest runt i USA och Kanada.

På sin resa genom USA besökte Harald Klomp bland annat Austin. Här ligger Public Utilities Commission of Texas, där elkunder har möjlighet överklaga sin elräkning.

"I bilen på väg från Philadelphia till Washington DC dök silhuetten av kärnkraftverket Three Mile Island upp vid horisonten." Fortfarande, efter olyckan 1979, producerar de två oskadda reaktorerna drygt 6 TWh el per år, nog för att försörja 800 000 hushåll i nordöstra USA.

"På väg från Los Angelas till Sacramento passerade jag Alta vindpark. Alta är världens största beläget i Mojave-öknen med 1500 MW. Mojave-öknen är vindpinad ödebygd som också huserar berömda Edwards Air Force base där otaliga flygrekord har slagits, bland annat första gången genom ljudvallen. Vindkraft och flygvapnet gillar Mojave av samma skäl. Massor av plats."

– Nordamerika har en mer fragmentiserad elmarknad än Europa, mer fragmentiserad än jag trodde. Det som förvånade mest var hur många marknader i Nordamerika som fortfarande är reglerade. De flesta aktörer arbetar vertikalt med allt från produktion till privatkunder i samma bolag, lite som det såg ut i Sverige innan avregleringen.

Hur en elmarknad utformas har avgörande betydelse för framtidens elsystem, dels för att långsiktigt säkerställa leveranssäkerhet och investeringar dels för att elen ska kunna produceras med låg miljöpåverkan till ett konkurrenskraftigt pris. Energikonsulten Harald Klomp har jämfört elmarknaden i Sverige och Norden med erfarenheter från Nordamerika och Storbritannien.

– Syftet är att ge en internationell utblick på elmarknadsdesign. En röd tråd i mitt arbete har varit konkurrenskraft och frågor om hur man uppnår en kostnadseffektiv elmarknad, säger Harald Klomp vid Uppsala Engineering.

I höstas packade Harald Klomp en resväska och flög till New York för att på plats ställa frågor. Under tio dagar tog sig Harald Klomp med bil och flyg tvärs över den amerikanska kontinenten och vidare in i Kanada. På vägen besökte han fem olika elmarknader, utformade på olika sätt och med delvis olika förutsättningar.


I Philadelphia besökte Harald Klomp PJM Interconnection, systemansvarig myndighet (motsvarande Svenska Kraftnät) för världens största integrerade elmarknad. Den kopplar ihop 13 delstater i nordöstra USA, 900 elbolag, och under 2013 levererade 791 TWh el till 60 miljoner elkunder.

Han träffade även företrädare för den helt reglerade elmarknaden i delstaten Georgia, som bland annat investerar i ny kärnkraft. Nästa anhalt var Texas, där elpriset fluktuerar mycket. Priset kan nå upp till maximalt 12 000 dollar per MWh, men snittpriset ligger på 30–40 dollar per MWh. Texas producerar mer vindkraft än någon annan delstat, men har samtidigt ett elnät som är helt avskilt från övriga delstater.

– Texas är en ”lone star-state”, de gillar att sköta sig själva. Om man inte har något elutbyte med resten av världen behöver man heller inte ha med myndigheterna i Washington att göra.

I Kalifornien träffade Harald Klomp delstatens energimyndighet – som arbetar mycket med att utforma standarder för energibesparing – men också forskare vid universitetet UCLA för att diskutera utsläppsmarknader för koldioxid. På väg hem besökte han till sist Toronto i den kanadensiska provinsen Ontario.

– I USA har energipolitiken en stark federal koppling. Det saknas nästan helt i Kanada, där varje provins utformar sin egen energipolitik.

Merparten av Ontarios elproduktion kommer från kärnkraft. Vattenkraft och fossilgas står för en stor del av övrig elproduktion medan kolkraften är utfasad. Elpriserna är förhållandevis höga, vilket drabbat tung industri som papper och stål. En provins som påminner en hel del om Sverige, avslutar Harald Klomp.

Slutsatser från hans resa går att läsa i specialstudien Elmarknader – en internationell utblick. Den presenteras på ett seminarium 8 april