Så blir kunskap framgångsrika innovationer

Samarbete mellan akademi och företag skapar innovationer och affärsutveckling. Men vägen dit kan vara knagglig. Forskare och företag har ofta olika perspektiv på värdet av kunskap.

Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Research2Business styrgrupp och Malin Mohr, projektledare R2B med dagens moderator Anders Sahlman under webbinariet Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning. Fotograf Erik Cronberg.

Samuel Holmström, Vd, Lundqvist trävaror under webbinariet Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning. Fotograf Erik Cronberg.

Victoria van Camp, CTO SKF under webbinariet Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning. Fotograf Erik Cronberg.

Saeid Esmaeilzadeh, Företagsledare och medgrundare av bland annat Serendipity Innovations och Anne Lidgard, Senior rådgivare Vinnova under webbinariet Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning. Fotograf Erik Cronberg.

– Forskare har fokus på att generera kunskap. Även om en teori inte fungerar i verkligheten, så är de nöjda. De har ju lärt sig något. Så är det inte för oss. Vi måste ju lösa ett problem, sa Samuel Holmström, vd för Lundqvist Trävaru, vid ett webbinarium, arrangerat av IVA-projektet Research2Business.

Samuel Holmström menade att ett bra sätt för företag som vill närma sig den akademiska världen är att ta små steg och ha de första kontakterna med lärosätenas utbildning.

– Via utbildningarna kan man skapa kontakter med forskning.  Studenternas examensarbeten borde alltid göras tillsammans med företag och med verkliga uppgifter att lösa.

På det sätet har Lundqvist Trävaru byggt upp ett nära samarbete och genomfört en lång rad projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet. Samuel Holmström betraktar närmast lärosätet som företagets utvecklingsavdelning.

Även SKF:s teknikchef, Victoria Van Camp, ansåg att Luleå tekniska universitet, är ett bra exempel på lärosäten med förståelse för företags behov.

– De mindre svenska universiteten har lättare än de riktigt stora att förstå oss. De stora är mer teoretiska och siktar helst på publicering. Våra tidsperspektiv är annorlunda än forskarnas. För oss fungerar inte femåriga tidshorisonter, sa hon.

SKF har forskningssamarbeten i flera länder. Victoria Van Camp framhöll särskilt de israeliska universiteten. Där arbetar, enligt henne, de bästa forskarna gemensamt med verkliga problem och lärosätena konkurrerar inte med varandra på samma sätt som i Sverige.

Saeid Esmaeilzadeh, själv forskare och medgrundare av bland annat Serendipity Innovations, påpekade att det i Sverige är sällsynt att forskare växlar mellan jobb i akademi och företag.

Han hävdade också att synen på kunskap skiljer sig åt mellan forskare och entreprenörer i Sverige.

– Som forskare är kunskapen i sig det finaste. För entreprenören är kunskap ett medel för att åstadkomma ekonomisk tillväxt, sa han och efterlyste bättre möjligheter att skapa kontakter mellan forskare och entreprenörer.

Vinnova:s strategiska innovationsprogram ger, menade Klementina Österberg, vd för GU Ventures, forskare och företag goda möjligheter att samverka. Detta utan att forskarna blir någon form av konsulter. Hon framhöll också att universitetens innovationskontor har en viktig roll i att föra ut forskning till näringslivet.

Se webbinariet i efterhand här

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50