Så kan bygg och arkitektur bli resurseffektivare

Det händer mycket inom byggsektorn nu ifråga om resurseffektivitet. Lättare material forskas fram för användning som stommar, nätverk för smartare stadsbyggande etableras och bättre anläggningsmaskiner tas fram.
Arkitektur_1200px.jpg

En av grupperna i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller samlar företag och aktörer inom infrastruktursektorn. Sektorn gör stora, tunga investeringar i byggnader, vägar och annan andra strukturer som ofta står länge, och utmanas därmed inte lika tydligt av utvecklingen kring nya affärsmodeller. Men flera positiva exempel på framsynta åtgärder inom sektorn finns. Exempelvis har Stuttgarts universitet nyligen tagit fram en ny design för lättbyggnad, utifrån naturens egna byggmetoder. Som förebild användes vattenspindlars bobyggen under vatten. Denna spindel bygger en luftfylld nätbubbla under vattnet, som gör att den kan överleva i vattendrag. Och på samma sätt har de tyska forskarna byggt ett mjukt, kolfiberförstärkt foliehölje som hålls uppe med lufttrycket. Byggprocessen är avfallsfri och resurseffektiv. En film om projektet har tagits fram, och kan beskådas här.

I Resurseffektiva affärsmodeller arbetar också forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, ett institut som också själva tar fram många studier för förbättrad resurseffektivitet. Nyligen släppte IVL en studie om hur man kan minska koldioxidutsläppen från bygg- och anläggningsmaskiner genom nya smarta affärsmodeller. Olika arbetsmaskiner befanns i studien inte skilja sig särskilt mycket åt ifråga om utsläpp, medan olika förare kan påverka upp till 40 procent beroende på hur maskinerna används.

Projektet är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram ”Construction Climate Challenge”. Det har nu lett fram till idéer om att införa ekonomiska styrmedel för att förmå förarna att använda mer tekniskt stöd och bli utbildade i bränslesnål användning. Byggbranschen skulle också i högre utsträckning kunna ställa krav vid upphandling för att stödja användandet av cirkulära affärsmodeller.

Även inom arkitektkåren diskuteras resurseffektivitet aktivt. Nyligen startades till exempel Nätverket för värdeskapande stadsbyggande av Utopia Arkitekter tillsammans med Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH. Syftet är att sprida kunskap om nya arbetssätt för att etablera kvalitativa stadsmiljöer, och nätverket ska samla kommuner, byggherrar, arkitekter och andra intressenter. Bakgrunden är hur gruppen sett ett behov av att komma bort från dagens ensidiga effektiviserings- och kostnadsdiskussion inom byggsektorn och istället titta på moderna stadskvaliteter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42