Så kan din forskning komma till nytta – ansök till IVAs 100-lista

Nu är ansökan till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista öppen. Listan är ett unikt skyltfönster som kan ge forskningsprojekt ökade möjligheter att komma till faktisk nytta, genom samverkan med exempelvis näringslivet. Årets tema är teknik i mänsklighetens tjänst.
Photo by Daniel K Cheung on Unsplash

– Våra erfarenheter visar på en stor outnyttjad potential gällande hur vi som nation säkerställer att forskningsresultat kommer till faktisk nytta. Därför tar vi varje år fram IVAs 100-lista där vi synliggör intressanta forskningsprojekt med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta, säger Tuula Teeri, vd på IVA.  

Ansök senast den 28 februari 2022 

Vi välkomnar ansökan med forskningsprojekt som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.  

Läs mer och ansök eller nominera här 

Vi efterlyser hållbar forskning i mänsklighetens tjänst 

Temat för årets 100-lista, teknik i mänsklighetens tjänst, är direkt kopplat till IVAs vision och övertygelse om att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. De senaste decenniernas teknikutveckling och innovation har accelererat utan historiskt motstycke, vilket har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor i världen. Att utvecklingen går så snabbt ställer oss samtidigt inför nya utmaningar, som det i många fall är bråttom att adressera. Till IVAs 100-lista 2022 efterlyser vi därför forskningsprojekt som söker hitta lösningar för att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning med och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, fred och säkerhet, hälsa och välbefinnande. 

Om 100-listan 

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Almi, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet. 
Läs mer om IVAs 100-lista 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73