Så kan kossornas metangas hjälpa till att driva bondgården

Samla in metangaser från kor och använd energin till att generera el och värme på gården. Det är den vinnande idén i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) innovationstävling Tekniksprånget Challenge.
kossor-1200x675.jpg

– De har verkligen tagit sig an uppgiften på allvar och utvecklat en teknisk lösning för en central klimatfråga. Jag hoppas att idén snart blir verklighet och kommer ut på marknaden, säger Karin Byman, jurymedlem och enhetschef för energi och miljö på IVA.

Utmaning: minska de konsumtionsbaserade växthusutsläppen

Temat för höstens upplaga av Tekniksprånget Challene är klimatet och utmaningen att hitta ett sätt att minska de konsumtionsbaserade växthusutsläppen. Det vinnande bidraget lyckas på ett snillrikt sätt hitta nya användningsområden för befintlig teknik där så kallade vortex-rör kan utvinna energi ur metan.

Så kan metangaserna samlas in

Metan är en växhusgas som idag har stor påverkan på klimatet. Kossor är ett av de djur som släpper ut mest metangaser. Genom att separera metangasen i så kallade vortexrör, som bland annat används för att separera gaser i gruvor, går det att utvinna energi som sedan kan återanvändas på bondgården eller i närområdet.

Gasen kan användas för att generera el och värme

Bakom den vinnande idén står Tove Kellberg från Älvsjö, Emilia Österlund från Borås, Thea Ehk från Lerum, Freja Ferm från Sollentuna och Yusuf Mohamed från Halmstad, fem ungdomar som genom IVAs praktikprogram Tekniksprånget provar på ingenjörsyrket. De har under tävlingens gång utvecklat Vormet – ett heltäckande system för insamling och användning av metan från idisslares matspjälkning. Systemet innefattar hela kedjan, från insamling av metan i byggnaden till Vormet-gas, färdig att använda till att generera el och värme på gården. Den första komponenten är ett ventilationssystem som monteras i stallets tak, där metankoncentrationen är som högst. Den färdiga gasblandningen som laget kallar Vormet-gas kan potentiellt ha samma metanhalt som biogas och kan sedan användas till att generera klimatneutral el och värme på gården.

– Det har varit jätteroligt! När vi kom på en idé som vi märkte var bra längtade vi till nästa möte, säger Freja Ferm.

– Vi har fått lite olika tips om hur vi kan gå vidare, säger både Tove Kellberg och Yusuf Mohamed.

Fakta om Tekniksprånget Challenge

Tekniksprånget Challenge är en open innovationtävling som ger alla praktikanter inom Tekniksprånget möjligheten att samarbeta över arbetsgivargränserna. Tävlingen pågår under sex veckor varje termin. Syftet med Tekniksprånget Challenge är att bredda bilden av ingenjörsyrket och förbereda praktikanterna inför kommande studier. Läs mer om Tekniksprånget Challenge

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73