Så ska Sverige bli magnet för företag och investeringar

Satsningar på spetsområden, stödsystem, strategisk omvärldsanalys, samarbete och ledarskap ger ökad regional konkurrens- och attraktionskraft. Det visar en inventering av förutsättningarna i landets 21 regioner.

För att ta reda på hur den hållbara tillväxten kan få bästa möjliga villkor har IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt intervjuat utvecklings- och innovationsansvariga i landets samtliga regioner. Ett 40-tal företagsledare har också bidragit med synpunkter.

Resultatet är en gedigen katalog med regionala styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Intresset och antalet deltagare var stort när undersökningen diskuterades vid ett seminarium på IVA.

Carl Bennet är projektets ordförande. Han konstaterade att det visserligen finns mycket kvar att göra för att Sverige ska bli så attraktivt det bara går, men också att det finns gott om kreativa idéer.

Förutsättningarna är goda, men det räcker inte med att lägga fram förslag. Det krävs också handling, sa han.

I det fortsatta projektarbetet ska regionala innovationsstrategier och handlingsplaner få stöd så att de blir så verkningsfulla som möjligt. Detta enligt Johan Carlstedt, som är huvudprojektledare.

Vi kommer att fokusera på att utveckla möjligheterna och analysera hur de hot som finns ska elimineras, sa han.

Spetsområden och stödsystem, liksom omvärldsanalys, ledarskap och samarbeten blir väsentliga inslag i detta.

När det gäller samarbeten är det viktigt att se att sådana kan sträcka sig både utanför den egna regionen och utomlands, sa Johan Carlstedt.

Att utveckla styrkor över hela landet är ett sätt att hålla ihop landet. Det menade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).


Läs rapporten  Ladda ner PDF


Ladda ner presentationen från seminariet

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43