Så ska Sverige komma ikapp – Ny IVA-rapport ger förslag

Sverige har halkat från andra till tiondeplats i konkurrenskraftsligan. Krafttag behövs för att motverka detta. Detta är slutsatsen i en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt som lämnas över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg idag, den 4 november.
attraktion-almedalen.jpg

Grunden för att vara ett attraktivt land idag är goda villkor för företag och individer, god kvalitet i utbildning, forskning, infrastruktur, boende och levnadsmiljö samt kultur.

– Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi, säger Carl Bennet, ordförande för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Idag den 4 november publicerar IVA-projektet rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Rapporten är utgångspunkten för en bred diskussion under det kommande året som IVA nu initierar. En framtidsagenda i åtta punkter presenteras i rapporten.

– I framtidsagendan understryker vi behovet av goda villkor för företagen för att säkra skattekraft och välstånd. Vi har också identifierat kompetensförsörjningen som ett av företagens största problem just nu, säger Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

I rapporten lyfts också möjligheten att det privata pensionssparandet kan utnyttjas för att öka infrastrukturinvesteringarna samt behovet att öka ansträngningarna för att utveckla den offentliga sektorn genom innovation.

– Vår framtid kommer att starkt påverkas av de genomgripande omvärldsförändringar som globalisering, digitalisering och hållbarhet innebär. Men rätt utnyttjade innebär de stora möjligheter för svenska företag, säger Björn O. Nilsson, professor och vd för IVA.

I projektets styrgrupp ingår Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, Swedbank, Håkan Sörman, SKL, Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Johan Carlstedt (huvudprojektledare), IVA.

Läs rapporten här: http://www.iva.se/publicerat/nycklar-till-okad-attraktivitet-och-konkurrenskraft

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49