Så skapas Framgångsrika Friska Företag

Ett mål för IVA-projektet Framgångsrika Friska Företag (3F), som pågick under 2004-2009, var att visa att modernt och progressivt personalarbete lönar sig. Arbetssättet var att bilda nätverk av företag som, via representation av vd:ar och personalchefer, träffades regelbundet för att lära av varandra.

IVA bidrog i förmedlingen av forskarkontakter inom arbetslivsforskning. Träffarna hade olika teman där deltagarna fördjupade sig i olika frågeställningar som knyter an till värdeskapande personalarbete och omfattade såväl beteendevetenskaplig som ekonomisk forskning. Flera av nätverksföretagen deltog i ytterligare fördjupningar genom att medverka i forskningsprojekt inom området.

Resultat och erfarenheter från dessa studier presenterades och diskuterades i samband med nätverksträffar och öppna seminarier. Projektet samlade en mängd erfarenheter som utgör en bas för slutsatserna som du kan läsa i verksamhetsrapporten "Så skapas Framgångsrika Friska Företag".


Läs slutrapporten  Ladda ner PDF