Saeid Esmaeilzadeh: "Jag hoppas vi hittar ett bra sätt att ta vara på drivkraften hos studenterna!"

Serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh, grundare för Serendipity Group, är engagerad styrgruppsmedlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Research2Business.
Saeid-Esmaeilzadeh-1200px.jpg

Saeid Esmaeilzadeh är i grunden docent i materialkemi vid Stockholms universitet men benämns ofta som serieentreprenör då han tillsammans med partnern Ashkan Pouya grundat Serendipity Group, med ett tiotal teknikbolag som sysselsätter över 1700 anställda.

Saeid är även medlem i styrgruppen för Research2Business, R2B, ett projekt som IVA driver med syfte att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Vad har du för förväntningar och förhoppningar på IVA-projektet Research2Business?

- Jag hoppas framför allt att vi ska hitta bra sätt att ta vara på drivkraften hos studenterna inom akademin. De kan agera som en aktiv länk mellan näringsliv och forskning. Studenterna skulle kunna hjälpa forskare som vill komma ut med sin forskning med att jaga rätt på bra projekt, säger Saeid Esmaeilzadeh. Chalmers har prövat att jobba på det sättet och det har fungerat bra. Det finns också goda exempel internationellt som vi kan lära oss av. 

Jag gillar de studentprogram som finns på Stanford. Research2Business i sig kan givetvis inte skapa affärerna men kan ge bättre förutsättningar för fler affärer. För att lyckas måste vi sänka trösklarna mellan akademi och näringsliv. Vi behöver en bättre grogrund och ett mer inbjudande klimat för enklare interaktion.

Idag är det helt enkelt alldeles för långt mellan kontakterna. I Sverige rör man sig mindre naturligt mellan industri och akademi än vad man gör exempelvis i USA. Därför behöver vi skapa fler kontaktytor och få en större öppenhet genom nätverkande. Här kan verkligen R2B vara till nytta, fortsätter Saeid. 

Hur kan du bidra till R2B tror du?

- Styrgruppen är en pragmatisk grupp som är sammansatt av olika kompetenser och de diskussionerna som pågår där är bra. Den akademiska världen är ju väldigt ”akademisk” och det är en utmaning att det inte alltid går så snabbt som i näringslivet. Men så ska det ju också vara. Jag har levt i båda världar. Jag har både forskat och är entreprenör som har byggt bolag kring forskning och jag investerar också i andras idéer. Det gör att jag har en bra förståelse för hur både forskare och företagare tänker och det perspektivet tror jag är till nytta i projektet, avslutar Saeid.

Serendipity Group har växt kraftigt på kort tid. Där ingår tillväxtbolag som Diamorph, ett företag som utvecklar material för exceptionellt krävande industriella applikationer. Ett annat bolag är Sdiptech som levererar tekniska produkter och tjänster för urban infrastruktur som sjukhus, trafiksystem, vattensystem och datacenter.

Läs mer om IVAs projekt Research2Business. Till R2B!

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50