Saeid Esmaeilzadeh, Monica von Schmalensee och Stefan Bengtsson bland de nya ledamöterna av IVA

Under årets andra Akademisammankomst valdes tio nya svenska och två utländska ledamöter in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. De nya ledamöterna har bakgrund inom bland annat bioteknik, arkitektur och samhällsbyggnad. Några av de nya ledamöterna är Saeid Esmaeilzadeh, Monica von Schmalensee och Stefan Bengtsson.

Svenska ledamöter

Karl Henrik Johansson, professor på KTH. Foto: Jann Lipka

Karl Henrik Johansson (född 1967), professor på KTH, väljs in i avdelningen för Elektroteknik. Karl Henrik Johanssons forskningsområde rör sakernas internet och det uppkopplade samhället. Hans forskning är högaktuell och behandlar grundläggande förståelse om den pågående utvecklingen inom autonomi, digitalisering och säkerhetskritiska system. Han arbetar med frågeställningar om vilken och hur ofta information måste utbytas för att viss prestanda eller tillförlitlighet ska uppnås i stora sammankopplade system, speciellt mot tillämpningar inom transport, energi och processindustri. Han är internationellt aktiv och har gästforskat vid universitet i USA och Asien. 2009 var Karl Henrik en av de tio första forskarna som fick ett personligt anslag som Wallenberg Scholar från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Jag är hedrad av utnämningen och ser fram emot att jobba med hur ingenjörsrollen snabbt förändras och blir allt viktigare inom många nya samhällsområden, säger Karl Henrik Johansson.

Foto: Jann Lipka

 

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming (född 1971), enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv, väljs in i avdelningen för Elektroteknik. Sedan 2010 arbetar Maria Sunér Fleming med bland annat energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv. Arbetet innebär att analysera, koordinera och kommunicera näringslivets syn på frågorna. Hon är även aktiv på den internationella arenan genom sitt engagemang i energiorganisationen World Energy Council. 

– Det är med stor glädje som jag fått beskedet att jag blivit invald som ledamot i IVA. Jag har arbetat med IVA i ett antal projekt under de senaste åren och har sett vilket avtryck deras goda arbete gör i samhällsdebatten, säger Maria Sunér Fleming. Jag ser fram emot att få bidra även framåt som ledamot!

 

Anna Bertilson

Anna Bertilson (född 1959), samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun, väljs in i avdelningen för Samhällsbyggnad. Anna Bertilson har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Göteborgs Stad. Sedan 2012 är hon samhällsbyggnadsdirektör i Linköping med ansvar för samtliga förvaltningskontor som hanterar stadsbyggnads-, miljö- och tekniska frågor. Hon har utvecklat kommunens planeringsprocesser med fokus på hållbarhet och strategisk utvecklingsplanering i kombination med praktiskt genomförande. Hon är utsedd av regeringen som ledamot i Geodatarådet och har deltagit i arbetsgruppen för IVAs projekt Framtidens goda stad

– IVA erbjuder samhället en intressant och behövd plattform för dialog och ny kunskapsbildning. Det känns hedrande att få verka som ledamot inom och för IVA, säger Anna Bertilson.

 

Monica von Schmalensee

Monica von Schmalensee (född 1956), vd White arkitekter, väljs in i avdelningen för Samhällsbyggnad. Under sin tid som vd har Monica von Schmalensee utvecklat bolaget till Skandinaviens största arkitektkontor. Hon har varit ordförande i Sweden Green Building Council och är styrelsemedlem i AMF Fastigheter och Formas, samt har suttit i Advisory Board City of Stockholm. Monica von Schmalensee är utbildad arkitekt från KTH och har praktisk erfarenhet av att leda och strategiskt utveckla stora kunskapsorganisationer, vilket har stor betydelse för att hållbart byggande ska få genomslag i samhället.

– Det är hedrande att få ingå i en så kunskapstung och inflytelserik akademi som IVA. Det är en samhällsinstitution i mina ögon. Jag ser fram emot att få bidra med mitt perspektiv om arkitektur och hållbar stadsutveckling, men ännu mer att få ta del av alla andra ledamöters breda spektra av erfarenheter inom till exempel digitalisering och forskning, säger Monica von Schmalensee.

Foto: Camilla Svensk 

 

Holger Wallbaum

Holger Wallbaum (född 1967), professor Chalmers, väljs in i avdelningen för Samhällsbyggnad. Holger Wallbaum har lång erfarenhet av teknik- och arkitekturprojekt, både i Sverige och internationellt. Han är specialiserad inom miljö- och hållbarhetsstrategier och arbetar med begrepp, verktyg och strategier för att förbättra hållbarhetsprestanda för byggmaterial, byggnader och hela städer. Holger Wallbaum har varit jurymedlem i arkitekttävlingar, är medlem i bland annat det europeiska klimatinitiativet Climate-KIC samt som vetenskaplig koordinator i HSB Living Lab.

– Jag är mycket hedrad av att ha blivit invald som ledamot i IVA, säger Holger Wallbaum. IVA är en viktig aktör för Sveriges väg mot en mer hållbar framtid. Att få möjlighet att bidra till den processen är en utmaning som jag är mycket glad över.

Foto: Jan-Olof Yxell/Chalmers 

 

Stefan Jansson

Stefan Jansson (född 1959), professor Umeå universitet, väljs in i avdelningen för Bioteknik. Hur vet trädet att det är höst? Hur kan granen ha gröna barr? Det är exempel på frågor i Stefan Janssons forskning. I båda projekten kombineras trädgenetik, genomsekvensering och transkriptomanalys med fysiologi, biofysik och bioteknik. Stefan Jansson är en internationellt erkänd forskare med drygt 120 publicerade akademiska artiklar. Han är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och utsågs 2016 till Forest Biotechnologist of the Year av Institute of Forest Sciences i USA.

– Det är oerhört hedrande att bli invald i IVA, förhoppningsvis kan mina erfarenheter av växtbioteknik bidra lite till akademins arbete, säger Stefan Jansson.

Foto: Mattias Pettersson 

 

Lotta Ljungqvist

Lotta Ljungqvist (född 1961), ordförande och vd GE Nordic, väljs in i avdelningen för Bioteknik. Lotta Ljungqvist har sedan 2008 varit aktiv i GE Healthcare Life Sciences. Hon har bland annat varit global chef för Research & Development på BioProcess, där hon lett team som haft uppdraget att utveckla utrustning, instrument och material inom biofarmaceutisk utveckling och produktion. Lotta Ljungqvist disputerade 1990 på avdelningen för biokemi och bioprocessteknologi på KTH.

– IVA bidrar till vårt samhälle genom att stödja teknikens roll i utvecklingen av ett bättre samhälle. Jag är hedrad över att bidra till det arbetet och ser fram emot ett djupare engagemang i IVA, säger Lotta Ljungqvist. 

 

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (född 1961), professor, rektor och vd Chalmers, väljs in i avdelningen för Utbildning och forskning. Stefan Bengtssons forskningsområde är kiselbaserade material, komponenter och kretsar – den teknik som utgör basen för all konsumentelektronik, som datorer och mobiltelefoner. Han har publicerat över hundra arbeten i internationella tidskrifter och konferenser. I augusti 2011 blev Stefan Bengtsson rektor för Malmö högskola, och sedan augusti 2015 är han rektor och vd på Chalmers.

– Det är hedrande och glädjande att bli ledamot av IVA. Jag har arbetat med IVA i några projekt och ser fram emot att få bidra ytterligare! Jag brinner för att utveckla utbildning och forskning, samt att nyttiggöra resultat från dessa för ett starkare samhälle och näringsliv, säger Stefan Bengtsson.

 

Saeid Esmaeilzadeh

Saeid Esmaeilzadeh (född 1974), filosofie doktor i kemi och grundare av Serendipity Group, väljs in i avdelningen för Utbildning och forskning. Saeid Esmaeilzadeh har tillsammans med Ashkan Pouya startat en växande koncern, Serendipity Group, med tiotalet forskningsbaserade företag. Saeid Esmaeilzadeh startade sin akademiska bana på Stockholms universitet och inledde forskarstudier i materialkemi vid 21 års ålder. År 2000 disputerade han och två år senare, 28 år gammal, blev Saeid Esmaeilzadeh Sveriges yngsta docent vid samma universitet. Åren 2012–2014 satt Saeid Esmaeilzadeh i styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

 

Margaret McNamee

Margaret McNamee (född 1965), fil dr, Teknisk direktör, RISE Research Institutes of Sweden, väljs in i avdelningen för Utbildning och forskning. Margaret McNamee har sedan 1999 haft olika chefspositioner inom RISE. Hon har initierat och drivit flera forskningsprojekt och program, bland annat inom sitt expertområde miljöpåverkan av brand, både nationellt och internationellt. Genom sin karriär har Margaret verkat för att skapa tvärvetenskapliga kopplingar för att söka nya innovativa lösningar i samverkan med näringsliv, akademien och samhällsaktörer.

– Jag känner mig hedrad och ser fram emot ökad samverkan mellan RISE och andra viktiga aktörer som brinner för utbildning och forskning, säger Margaret McNamee.

Utländska ledamöter

Bradley F. Chmelka (född 1962), professor vid University of California, Santa Barbara, väljs in som utländsk ledamot av IVA. Bradley F. Chmelkas forskning ligger inom det område av materialkemin där oorganisk kemi möter yt- och kolloidkemi. Forskningsområdet är centralt för nanomaterial­utvecklingen, och är idag en disciplin i snabb utveckling. Sedan många år tillbaka har Bradley F. Chmelka vetenskapliga kontakter i Göteborg, Stockholm och Lund, och många av hans postdocs har examen från Chalmers, KTH, Stockholms universitet och Lunds universitet.

Hoda ElMaraghy (född 1945), professor vid University of Windsor, väljs in som utländsk ledamot av IVA. Hoda ElMaraghy forskar inom tillverkningssystem och har publicerat över 450 publikationer. Hennes forskningsinsatser har uppmärksammats av den kanadensiska regeringen som år 2002 utsåg henne till ordförande för kanadensisk forskning i tillverkningssystem. Professor ElMaraghy har god kännedom om de förutsättningar som gäller forskning i Sverige. Sedan 2008 är hon vetenskaplig rådgivare åt Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre, ett nationellt svenskt forskningscentrum för virtuell produktframtagning.

{Facts box}

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42