Säker leverans av el snart ingen självklarhet

Fortfarande är det svenska elsystemet robust med hög leveranssäkerhet. Avveckling av kärnkraften och mer el från vindkraft kan dock ställa till det.

– Jag har aldrig tidigare oroat mig för det svenska elsystemet. Men de elintensiva svenska industrierna i kombination med kalla vinterdagar kan bli en giftig kombination för elnätet framöver, sa Leif Johansson, styrelseordförande för såväl Ericsson som Astra Zeneca, vid IVAs Almedalsseminarium om hoten mot leveranssäker el.

I andra länder, exempelvis Kina, finns fabriker som bara kan hålla igång 70 procent av tiden på grund av elbrist.

– Energieffektivisering löser en del problem, men ombyggnad av näten behövs. Annars kan det här bli ett allvarligt problem, sa Leif Johansson.

Karin Byman, energiexpert på IVA, menade att i framtiden kan situationen bli sådan att Svenska Kraftnät periodvis kan tvingas koppla bort delar av nätet.

– Ingen enskild aktör har ansvar för uppföljning av leveranssäkerheten. Det ansvaret borde ligga hos Svenska Kraftnät, sa hon.

Ulla Sandborgh är Svenska Kraftnäts gd.

– Jag skulle bli glad om vi fick den uppgiften, sa hon.

Leveranssäker el blir allt viktigare. IoT, och andra nytillkomna elanvändningar samt nuvarande elförbrukning gör eltillgång till en nödvändig basfunktion i samhället.

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, framhöll att hög leveranssäkerhet på el är en konkurrensfördel för Sverige och att den måste värnas.

Runar Brännlund, Umeå universitet, menade att varierande prissättning på el skulle kunna lösa en del av de framtida osäkerheterna.

Ingemar Nilsson, riksdagsledmot (S), ansåg att frågor om nät och lagring av el är viktiga och att nya affärsmodeller för e-handel måste utvecklas.

Pernilla Gunther (KD) är även hon riksdagsledamot. Hon påpekade faran att cyberattacker också kan släcka elnätet. Leveranssäkerhet när det gäller el, menade hon, behöver därför sättas in i ett bredare säkerhetsbegrepp.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72