Samåkning eller lånebil framtidens modell

shutterstock_219052921-1200px.jpg

Idag är bilpooler vanliga på många håll i landet, och verksamheten växer med cirka 25 procent per år. Trafikverket anger att en bilpoolsbil ersätter inte mindre än 5-7 bilar, men internationella studier säger att det rör sig om ända upp till 20 bilar. De som väljer bilpool kör dessutom betydligt färre mil. Sammantaget motsvarar koldioxidminskningen när man går från egen bil till att bli bilpoolsanvändare i genomsnitt 400 kg CO2-ekvivalenter, och varje bilpoolsbil bidrar därmed till runt 7 tons koldioxidminskning per år.

Gemensamhetsdrivna bilpooler kan vara enkla föreningar där medlemmarna nyttjar bilen samtidigt som de ansvarar för att hålla den ren, åka till service, laga trasiga delar etc. Svenska företaget Sunfleet, som är engagerat i IVAs projekt "Resurseffektiva affärsmodeller", har utvecklat detta grundkoncept så att man som privatperson kan köpa medlemskap hos företaget och sedan nyttja deras bilar till en tilläggskostnad - utan att man behöver sköta service, däckbyten eller annat.

En annan spännande idé för att få fler att dela på samma bil står Kalifornienbaserade företaget Lyft för. Detta kan kortfattat beskrivas som ett samorganiserat liftsystem. Privatpersoner som vill åka någonstans kan koppla upp sig till företagets webbsida och söka fram Lyftanslutna medlemmar som har bil och som kan ta med sig en samåkare. Samtliga medlemmars bakgrund har kollats upp av Lyft för att se till att samåkningen blir trygg och säker. Efter att man åkt färdigt betalar medresenären genom mobilbetalning.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42