Samåkning har psykologiska effekter

Att nyttja transporter effektivare är ett viktigt tema för Resurseffektivitets och cirkulär ekonomis arbetsgrupp för Mobilitet. Och att dela transporter har effekter även på det psykologiska planet.
Car_sharing_1200x675px.jpg

I takt med att det dyker upp alltfler appar för gemensamt nyttjande av resurser som transporter och annat, behövs också forskning kring hur delningsekonomin påverkar samhälle och individer. I en ny artikel från TT i tidningen Syre tas samåkningens positiva effekter för att bygga förtroende upp. Bland annat intervjuas samåkningsrörelsen Skjutsgruppen, som just fått grupper i alla Sveriges län. Skjutsgruppens app och de andra samåkningsverktygen har idag 70 000 deltagare, och de växer med cirka 1 000 personer i månaden, anges det i texten.

Skjutsgruppens grundare Mattias Jägerskog fick förra året priset Årets Miljöinnovatör av Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar, som även sitter med i Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis arbetsgrupp för Mobilitet.

Centralt kring appen är att skapa en deltagarkultur, där alla kan bidra ekonomiskt eller genom kunskap som programmering. Deltagarna skapar också olika grupper för vilka sträckor, handelsplatser, områden eller evenemang man är intresserad av för att skapa underlag för samåkning.

Enligt Mattias Jägerskog bygger Skjutsgruppens tillvägagångssätt upp tillit bland deltagarna.

– Transparensen är en trygghet för rörelsen. Vi kommer närmare varandra. Vi hämtar inspiration från en lång tradition av ideella föreningar där vi ser och hör varandra och våra behov, säger han i artikeln i tidningen Syre.

Att delningstjänster kan bygga förtroende har också påpekats i flera studier, även om den förtroendeskapande aspekten primärt kan vara beroende av själva appens rykte och popularitet.