Samarbete måste bli svensk nationalsport

Mikael Leksell från Siemens, Sara Mazur från Ericsson och Ola Norén från ABB gav sin syn på digiatisering och samverkan vid Smart industris prisutdelning i februari. Hör intervjuerna med dem här.

Den 1 februari vid Smart industris prisutdelning fanns de storföretag som också ingår juryn för företagstävlingen på plats.  Mikael Leksell från Siemens, Sara Mazur från Ericsson och Ola Norén från ABB fick alla ge sin syn på utvecklingen. 

En av de insikter de delade med sig av var att de bästa idéerna föds ur samarbeten.

– Vi måste göra samarbete till en svensk nationalsport. För att det ska fungera måste storföretagen vara ödmjuka och bjuda upp de små och medelstora till dans. När så sker skapas växtkraft, sa Ola Norén.

Mikael Leksell som arbetar på Siemens i Tyskland menade att svenska företag är för blygsamma.

– Sträck på er, ni ligger långt framme när det gäller digitalisering.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49