Samtal om självledarskap med Erik Ringertz, vd Netlight

Maria Rankka, styrelsearbetare och vice ordförande i IVAs näringslivsråd träffade Erik Ringertz, vd och medgrundare av Netlight för ett samtal om självledarskap inför Näringslivsrådets årsmöte 2020.

För två år sedan kom Erik Ringertz ut med boken Harder, better, faster, stronger: nya idéer för morgondagens ledarskap. Här utmanar han gamla normer för hur företag kan ledas med idén om självledarskap. Självledarskap är ett mjukare sätt att leda som vi alla praktiserar i alla sammanhang utom i arbetslivet. Det handlar om varje beslut som tas i vardagen, om allt från ett inköp av en penna till ett köp av ett hus. Det är ett mer naturligt eller organiskt sätt att fatta beslut som inte involverar en i förväg satt process.

För ett företag innebär självledarskap elimineringen av chefsrollen, eller snarare, att alla blir chefer. För alla medarbetare tar ansvar och fattar beslut. Men passar denna modell alla branscher och företag? Vilka är fördelarna med självledarskap inom ett företag? I filmen ovan hör du Erik Ringertz utveckla sina resonemang och berätta om hur självledarskap fungerar på Netlight.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04