Samtal om vattenkraft – framtida energiförsörjning och miljöhänsyn

Ett panelsamtal mellan energibolag och miljöorganisationer. Det är en av programpunkterna när vattenkraftens miljöpåverkan diskuteras på ett seminarium inom Vägval el. 

Birgitta Resvik, ordförande för Vägval els arbetsgrupp Klimat och miljö, och även moderator för nästa veckas seminarium om vattenkraftens miljöpåverkan.

Vattenkraft har idag en viktig roll i dagens elproduktion, och mycket talar för att betydelsen kommer att öka än mer i framtiden. Även om vattenkraft är en förnybar energikälla, finns miljöpåverkan – dammar förändrar det naturliga vattenflödet och påverkar flora och fauna i sin omgivning. 

Vad vet vi om miljöpåverkan från vattenkraften? Vilka åsikter och positioner företräds av olika intressenter? Och hur ser en rimlig avvägning ut mellan förnybar energiförsörjning och hänsyn om biologisk mångfald? Det är några frågor som ska belysas på ett kunskapsseminairum i nästa vecka. 

– Inom Vägval els arbetsgrupp Klimat och miljö har vi identifierat biologisk mångfald som den svåraste miljöfrågan att hantera. Tidigare har vi på ett seminarium tagit upp biomassans roll och nu är det dags att diskutera vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald, säger Birgitta Resvik, ordförande i arbetsgruppen Klimat och miljö.

En av föredragshållarna är Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten. Han presenterar slutsatserna från den årslånga dialog som miljömyndigheter haft med vattenkraftsintressenter – ett arbete som avslutades före nyår. Dessutom blir det panelsamtal mellan företrädare för Vattenfall och Fortum samt Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. 

Birgitta Resvik, seminariets moderator, ser fram emot en eftermiddag som blir klargörande för såväl åhörare som medlemmar inom Vägval el.

– Vi har bett de medverkande att presentera rekommendationer för hur vi inom arbetsgruppen Klimat och miljö ska jobba med vattenkraften, säger Birgitta Resvik. 

Anmälan till seminariet hittar du här.