Sandvik ska vara nummer ett på alla områden

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt är de närmsta åren strategin för alla verksamheter inom Sandvik. – I längden mår inget bolag som inte växer bra, sa Björn Rosengren, koncernchef för Sandvik sedan ett knappt år.
Rosengren Björn 8 webb.jpg

Utvecklingen på de marknader där Sandvik är verksamt har de senaste åren varit skakig. Gruvindustrin har tappat fart och utvecklingen i Kina har bromsat in.

För Sandvik är stillastående marknader en utmaning. Effektivisering och produktutveckling ska se till att industrikoncernen får ökad fart.

– Vi ska vara nummer ett eller två inom de områden där vi är verksamma. Är vi större än konkurrenterna kan vi ta mer betalt och satsa pengarna på utveckling inom våra kärnområden, sa Björn Rosengren vid ett IVA-frukostmöte.

Om någon verksamhet inte klarar det, så ska den säljas. Det finns, påpekade Björn Rosengren, inga heliga kor i koncernen.

Visionen är att Sandvik ska vara industristandard

– Kunder ska tänka på oss i första hand när de behöver något inom våra områden.

Sandvik är inte ett bolag utan 27. Ett per produktområde. Alla med skilda förutsättningar.

De 27 produktområdena ska vara självständiga. Det är där besluten ska tas.

– Ansvaret ska ner i organisationen. Ledningsgrupperna är ansvariga. Besluten ska tas så nära kunderna som möjligt. Det är bara inom de olika verksamheterna man känner kundernas marknader.

Samtidigt har alla bolag inom koncernen bestämda krav på sig att förbättra effektiviteten. De ska öka produktiviteten med tre procent årligen.

– Det gäller förstås att göra saker rätt. För att hålla ihop bolagen finns därför regler och processer, som alla måste följa.

Sandviks nya organisation består numera av tre affärsområden: Mining & Rock Technology, Sandvik Materials Technology och Sandvik Machining Solutions. Vinstmässigt är den sistnämnda bäst. Där hör Sandvik Coromant hemma.

Personal en prioriterad fråga

– Sandvik är bra att ha som arbetsgivare. Det attraherar rätt personer. Lediga jobb annonseras ut på vår internwebb. Och alla har rätt att söka. Varje person är ansvarig för sin egen karriär inom Sandvik.

Hållbarhet är också en fokusfråga inom Sandvik.

– Målen ska vara tuffa när det gäller hur våra produkter och fabriker påverkar omgivningen.

Hälften av det material som används i nya skär är återvunnet.

Omkring 40 procent av koncernens omsättning kommer från Europa. Och Sverige och Sandviken är viktiga för bolaget.

– Men att huvudkontoret ligger i Stockholm spelar ingen roll. Det är inte dit kunderna kommer. Det är i Sandviken de operativa enheterna har sina huvudkontor. Var jag sitter är inte intressant för kunderna, sa han.

 

Kontaktinformation

Monica Krutmeijer
Vd-assistent
Telefon 08-791 29 71