Satsning på förnybar el ställer krav på ny marknadsdesign

En omställning av energisystemet till låga eller inga koldioxidutsläpp ställer nya krav på elmarknaderna. Det framhåller den internationella energiorganisationen IEA som sammanställt erfarenheter från olika länder i världen.
Feuk-1200px.jpg

– Klimatavtalet efter Paris-mötet i höstas visar tydligt att vi går mot en framtid med rejält minskade utsläpp av koldioxid. Eftersom en stor del av de globala koldioxidutsläppen kommer från elproduktion krävs en rejäl omställning av energisystemet. Men för att omställningen ska fungera behövs en ny marknadsdesign, säger Håkan Feuk, ledamot av styrgruppen i IVA Vägval el, och refererar till IEAs rapport Re-powering Markets.

Tydliga styrmedel är nödvändiga för att förnyelsebar energiproduktion ska kunna växa. Det är ett tydligt budskap från IEAs rapport. Ett sätt att få till stånd de stora investeringar som krävs är, enligt rapporten, att ny förnyelsebar elproduktion auktioneras.

– IEA konstaterar att auktionering säkrar intäkterna för de som bygger ut förnyelsebar elproduktion. Men det kan i slutändan också ge lägre priser för kunderna, givet att andelen förnyelsebar el ska öka, säger Håkan Feuk.

Många länder kan inte vänta med att stänga fossila kraftverk av åldersskäl, påpekar IEA. Omställningen till förnyelsebart måste börja tidigare, och marknaden klarar inte det på egen hand. Men innebär väl också en mer reglerad elmarknad än i Sverige idag? 

–  Ja, men energisystemet kommer att se radikalt annorlunda ut i många länder 2050 jämfört med idag.

Även om det svenska elsystemet idag genererar relativt lite koldioxidutsläpp, står vi snart inför liknande utmaningar som många andra länder.  

– Fyra reaktorer är på väg att stänga inom några år och dagens svenska kärnkraftverk kommer förr eller senare att stängas. Därför måste vi ha en marknadsdesign som fungerar även i Sverige i omställningen fram emot 2050, säger Håkan Feuk, som råder alla ledamöter i Energikommissionen att läsa rapporten.

– Alla slutsatser kan inte tillämpas på Sverige. Vi har andra förutsättningar på elmarknaden än de flesta andra länder, i många fall bättre förutsättningar. Men det är ändå viktigt att lära av andra länder. Och det vet jag att Energikommissionen försöker göra. 

Rapporten Re-powering Markets hittar du i sin helhet på IEAs hemsida. En kortare presentation av rapporten hittar du här.